Ravensbrück

Volgens briefschrijfster Lia Gorter (in De Groene van 1 juni) was er geen sprake van groepsontkenning en verdringing onder de leden van de communistische Nederlandse Vrouwenbeweging (nvb), aangezien de Nederlandse Ravensbrückers eind april, toen het kamp door het Rode Leger werd bevrijd, al waren overgebracht naar Zweden.

Gorters suggestie is onjuist. De verkrachtingen waaraan De Swaan op gezag van mijn proefschrift (Opoffering en heroïek, 1990) en latere publicaties refereert, betroffen, zoals ik duidelijk schreef, gevangenen van een buitenkamp van Ravensbrück: Comthurey. Die gevangenen waren niet naar Zweden geëvacueerd. De verkrachtingen vonden plaats na een gezamenlijke 1 mei-viering van deze vrouwen met soldaten van het Rode Leger.

Ik baseerde mijn onthulling in 1990 op de getuigenissen van nvb-oprichtster en jarenlang voorzitster Rie Lips, die meer dan drie jaar in Ravensbrück gevangen zat, en schrijfster Sonja Prins, eveneens dwangarbeidster op de Comthurey. Beiden werden na hun openhartigheid door bestuursleden van het communistische Comité Vrouwen van Ravensbrück dermate grof behandeld dat zij zich gedwongen zagen de herdenking van hun kamp verder te mijden.

JOLANDE WITHUIS, Zutphen

**
Ongedocumenteerden**

Dank voor het uitgebreide artikel over de parallelle wereld van ongedocumenteerde stadsgenoten. Chris Keulemans schetst in het artikel ‘Amsterdammers maar geen Nederlanders’ (in De Groene van 1 juni) een aardig compleet beeld van de wereld waarin mensen zonder papieren zich proberen te redden, zowel de dagelijkse realiteit alsook de papieren werkelijkheid van beleidsplannen, gerechtelijke uitspraken en politieke discussies rondom het respecteren van de meest basale mensenrechten: voedsel, kleding en onderdak.

Ironisch genoeg wordt in het artikel Wij Zijn Hier benaderd als één van de vele instituties die ongedocumenteerden opvang biedt. Wij Zijn Hier is een protestgroep die al bijna vijf jaar de gaten in de huidige systemen (het landelijke asielsysteem én lokale opvangstructuren) aankaart. De panden waar vele mensen van Wij Zijn Hier slapen zijn gekraakt, telkens opnieuw wordt ontruiming aangezegd. Het is alleen dankzij grote inspanningen dat er een nieuw pand wordt geopend en mensen niet op straat belanden, waarna de hele riedel van voor af aan begint. De burgemeester kan wel zeggen dat in zijn stad niemand op straat slaapt, hij weet net als alle andere betrokkenen dat dit een leugen is, en zeker niet door de inspanningen van de gemeente wordt voorkomen. Het is te makkelijk om de mensen die dit aankaarten weg te zetten als activist.

Dagelijks kom ik mensen tegen die buiten alle kaders vallen, die de nachtopvang niet (meer) in komen, die worden afgewezen voor 24-uursopvang, die geen medische hulp krijgen anders dan door de toegewijde artsen van Dokters van de Wereld in de Zorgbus, die niet (langer) geholpen worden door Vluchtelingenwerk of askv. Telkens verbaas ik me weer over het labyrint waar mensen hun weg in moeten vinden, waar haast geen uitgang mogelijk lijkt en je voortdurend van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Ik loop met ze mee van kastje naar muur – en weer terug, zoekend naar een ingang om tot een oplossing te komen.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Mensen krijgen alsnog een verblijfsvergunning, vele mensen zijn weer in procedure en wachten op antwoord van de ind. Hun verhalen laten stuk voor stuk zien hoe het asielsysteem faalt, onzorgvuldig is, of een logica volgt die op geen enkele manier logisch te noemen is.

SINEAD WENDT, Amsterdam


De Groene Live

28 juni - De digitale dreiging

Sinds de Amerikaanse verkiezingen hebben hackers hun invloed en digitale spierballen op (geo)politiek niveau duidelijk laten zien. Intussen draait technologisch-afhankelijk Nederland nog altijd op een verouderde infrastructuur. Is de (ongrijpbare) macht van de hacker in de afgelopen jaren toegenomen? Hoe kunnen overheden, politici en bedrijven zich verdedigen tegen cyberspionage en cyberaanvallen?

Deze vragen staan centraal op de achtste De Groene Live die op 28 juni in Pakhuis de Zwijger wordt georganiseerd. Sprekers en deelnemers aan het debat zijn onder anderen Ger Baron, Chief Technology Officer bij de gemeente Amsterdam, technologie-advocaat Annemarie Bloemen, Geert Munnichs, senior onderzoeker bij het Rathenau Instituut, en Sico van der Meer, research fellow bij Clingendael.

Toegang is gratis, wel aanmelden op dezwijger.nl. Aanvang 20.00 uur.


De Groene Amsterdammer

zoekt voor het Martin van Amerongen-fellowship een:

Junior redacteur binnenland (voltijds)

zie groene.nl