Houtworm

Volgens Opheffer (in De Groene Amsterdammer van 4 juni) is de rol van de wetenschappelijke ethiek die van ‘de houtworm in de eikenhouten kast van de rationaliteit waardoor die kast snel een doodskist wordt’. Deze haperende beeldspraak reflecteert het idee dat de ethicus een ‘seculiere dominee’ is: volgens Opheffer zijn ethici vooral bezig met vermanend ‘nee’ zeggen tegen nieuwe ontwikkelingen. Deze conceptie van ethiek berust echter op een, toegegeven veel voorkomend, misverstand.

In weerwil van wat Opheffer veronderstelt behoort het niet tot de taakomschrijving van ethici om op beslissende momenten in de wereldgeschiedenis, zoals bij de uitvinding van de atoombom, geboden of verboden te postuleren. Wél behoort het tot de expertise van de ethicus om conceptuele helderheid te scheppen. Bij uitstek wijsgerig-ethische en politiek filosofische vragen naar aanleiding van Opheffers rammelende betoog zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: waaraan meten we het succes van een wetenschappelijke discipline af? Wat telt als maatschappelijke vooruitgang? Wat bedoelt hij eigenlijk met rationaliteit, en waarom zou dit tegengesteld zijn aan ethiek? Wat is de verhouding tussen politieke ideologie en ethiek?

Opheffer zou, getuige zijn gebrekkige beheersing van de centrale concepten in zijn betoog, nog veel baat kunnen hebben bij een serieuze overweging van dergelijke filosofische vragen.

Niels Nijsingh

Nieuw: Martin van Amerongen-fellowship

Het oudste opinieweekblad van Nederland, onafhankelijk sinds 1877, introduceert vanaf september 2015 het Martin van Amerongen-fellowship: beginnende journalisten onder de dertig krijgen een jaar een betaalde aanstelling om het vak te leren als:

Junior-redacteur binnenland (voltijds)

Het profiel

De fellow heeft de ambitie uit te groeien tot een allround journalist, die zowel reportages, interviews en analyses als commentaren kan schrijven. Hij/zij heeft al enige journalistieke ervaring, een brede maatschappelijke belangstelling, uitstekende stilistische vaardigheden, een groot analytisch vermogen en een eigenzinnige intellectuele inslag. Hij/zij heeft bij voorkeur een academische achtergrond en is bekend met en heeft affiniteit met De Groene Amsterdammer.

Interesse?

Voor meer informatie over het fellowship kun je contact opnemen met Liesbeth Beneder op telefoonnummer 020-5245524.

Graag ontvangen wij je motivatiebrief en een aantal artikelen dat je hebt gepubliceerd voor maandag 15 juni gericht aan De Groene Amsterdammer, t.a.v. Liesbeth Beneder, Postbus 353, 1000 AJ Amsterdam, of per mail op groene@groene.nl, in beide gevallen onder vermelding van: Martin van Amerongen-fellowship.

De sollicitatiegesprekken zullen van 1 tot en met 3 juli plaatsvinden.


Grote Jan Hanlo Essay Avond

Op 18 juni organiseert de Stichting Jan Hanlo Essayprijzen in samenwerking met De Groene Amsterdammer de Grote Jan Hanlo Essay Avond in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Met de lezing ‘Het essay en ik’ door Marja Pruis, de stand van het essay in Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten door respectievelijk Fouad Laroui, Jerker Spits en Jan Postma, en de uitreiking van de Jan Hanlo Essayprijs Klein en de Jan Hanlo Essayprijs Groot.

Voor de laatste prijs zijn Rutger Bregman, Bas Heijne, Stephan Sanders, Arjen van Veelen en Joost de Vries genomineerd. De avond wordt gemodereerd door Margot Dijkgraaf, juryvoorzitter is Xandra Schutte. Aanvang 20.00 uur. Aanmelden via pakhuisdezwijger.nl