Eschatologisch

De laatste tijd komt het herhaaldelijk voor dat ik me afvraag of ik nog wel tot de doelgroep van De Groene behoor. Ik hoor niet tot de universitaire top, maar heb wel een degelijke hbs-B en een praktische hts-opleiding en een brede algemene ontwikkeling.

In sommige stukken tref ik termen aan die ik niet ken en ook niet verklaard zie. Neem bijvoorbeeld het artikel van Luciano Floridi (in De Groene van 17 mei): singularitarianen, chatbot, dichotomie, manicheïsch, eschatologisch, ex falso quod libet, sigmoideus, a fortiori. Bij het lezen wil ik niet steeds naar een woordenboek moeten grijpen. Overigens kan ik mij wel vinden in de strekking van het artikel.

Het gaat mij nu te ver om ook de andere stukken door de zeef te halen. Ik roep de redactie (en de vertalers) op om ook voor niet universitair misvormde lezers zoals ik begrijpelijke stukken te publiceren.

BERT DIJKSMAN, Leiden

Laagopgeleid

In het stuk over technologieën die de kloof veroorzaken tussen ‘haves’ en ‘have-nots’ (in De Groene van 16 mei) gebruiken jullie de termen hoog- en laagopgeleid. Ik erger mij aan die woorden en vraag jullie vriendelijk daarmee te stoppen. Is de aannemer die mij om de haverklap uit de brand helpt met ingewikkelde lekkages ‘laagopgeleid’? Mijn ‘laagopgeleide’ dochter helpt haar ‘hoogopgeleide’ vader fluitend bij het vinden van de juiste trein of bus in geval van opstoppingen of uitval van materieel. Ik ben een zeer tevreden abonnee, maar in dit stuk zijn aannames en onderzoek door elkaar gehusseld, een beetje zoals de kok doet in The Muppet Show.

JAAP TIMMERS, Naarden