Halsema

Burgemeester Halsema heeft wel fouten gemaakt bij de behandeling van een getalsmatig zwaar uit de hand gelopen demonstratie tegen dodelijk racistisch politiegeweld in de VS. Maar zij heeft, in goed overleg met het Openbaar Ministerie en de politiechef, weten te voorkomen dat er een gewelddadige confrontatie met vijfduizend demonstranten zou ontstaan. Zij verdient, samen met de Amsterdamse politie, hulde. President Trump zou er nog van kunnen leren!

ALBERT J.H. GIETELINK (1927), Almelo

De islam in Nederland

Het essay van Maurits Berger in De Groene van 28 mei schetst een breed perspectief dat sjabloondenken over de islam kan doorbreken. Wat ik mis in zijn betoog is het onderscheid tussen het privédomein en het publieke domein.

Ik beschouw het als een belangrijke waarde in de Nederlandse samenleving dat godsdienst tot het privédomein behoort. Wat dat betreft is de ‘vrijheid’ van onderwijs een kapitale weeffout in ons bestel: kinderen worden op ‘bijzondere’ scholen, gefinancierd door de overheid, eenzijdig geïndoctrineerd met de religieus/ideologische verhalen waarmee zij ook thuis worden opgevoed. Pluriform leren denken en met alle mogelijke overtuigingen kennis maken – zowel in het onderricht als via klasgenoten – zou leidend moeten zijn in het onderwijs: vrijheid van kinderen! Weg dus met gereformeerde, joodse, islamitische etc. scholen.

Dat godsdienst privé is, betekent ook dat religieus geïnspireerde overtuigingen in het privédomein thuishoren. Dat religieuze gemeenschappen binnen hun eigen groep het gedrag van mensen (vrouwen, homo’s, transseksuelen, in eet- en drinkgewoonten, in allerlei ge- en verboden) aan banden leggen, is tot daaraan toe – al vind ik ook dat verschrikkelijk – maar er wordt een grens overschreden wanneer ze die inperkingen ook aan anderen willen opleggen. Dan wordt de eigen religieuze overtuiging verheven tot een algemene waarheid en is het einde zoek, of liever: het einde van de open samenleving in zicht.

GIJS VAN DE LAGEMAAT, Amsterdam