Links geweld

In de rubriek ‘In het nieuws’ over extremisme (in De Groene van 30 mei) stelt Margreet Fogteloo de vrouwen van het kunstenaarscollectief Je Moeder met hun ‘verstorende actie’ op één lijn met de geweldplegers tijdens de G20-rellen in Hamburg.

Je Moeder heeft de lezing van Ben van Beurden (ceo Shell) in de Rode Hoed inderdaad verstoord met een performance. Er zijn zeven zwangere vrouwen opgestaan om het woord te nemen en Ben wijze raad te geven. Met een waardig applaus van de zaal tot gevolg. Deze vorm van directe actie was beslist niet gewelddadig of vernielzuchtig. De creatieve verstoring was nodig om de zaal wakker te schudden over Shells ‘groene’ verhaal; waar gelukkig steeds meer mensen doorheen prikken.

Het is onterecht dat De Groene citaten uit het jaarverslag van de aivd over het geweld tijdens de G20 overneemt en daarmee de performances van Je Moeder vergelijkt. Laten we duidelijk zijn: je kunt niet elke vorm van directe actie bestempelen als extremisme.

Je Moeder is een vreedzame beweging die oproept om de stem te zijn van alle levensvormen op Aarde. Op 22 mei voerde ze een publieke ceremonie op, voor de ingang bij de aandeelhoudersvergadering van Shell. Zo werd de transformatie uitgebeeld van een maatschappij die weer in harmonie leeft met de natuur en dus onszelf. Onze huidige manier van leven zal drastisch moeten veranderen om te kunnen overleven. Radicale collectieve creativiteit gaat daarbij helpen. Een extremisme dat juist níet verwerpelijk is!

Eline Vranken (moeder van Je Moeder)
Egbert Born (oprichter Citizens for Climate)