Sinterklaas Den Uyl

Het doet mij deugd over het eerherstel van het kabinet-Den Uyl te lezen. Het ‘potverteren’ van Den Uyl is dus onjuist, blijkt uit de column van Dirk Bezemer (De Groene, 18 juni). De staatsschuld was juist historisch laag tijdens dit kabinet. Het sinterklaasverhaal van Wiegel dat nog steeds rondwaart, is pure volksverlakkerij.

HENK KRAAIJENBRINK

Goddelijke hormonen

Als afvallig lid van het Apostolisch Genootschap heb ik met belangstelling het boek Apostelkind en de recensie van Franca Treur gelezen (De Groene, 25 juni). Ik heb er veel in herkend. Een paar kanttekeningen: het is niet zo dat alle apostolische kinderen in het hele land het kenteken van de auto van de Apostel uit het hoofd moesten leren. Dat kinderen in Bussum dat wel deden was omdat de Apostel daar woonde, dus de kans was groot dat die auto werd gezien en dat vonden de ouders bijzonder.

De geheimzinnigheid kan ook worden verklaard. Het genootschap was kopschuw geworden na negatieve publicaties in de Panorama rond 1970. Dat verklaart waarom men enige vrees had om naar buiten te treden. Zelf heb ik er nooit geheimzinnig over gedaan. Het was wel lastig om uit te leggen wat het was: geen kerk, geen sekte terwijl het er wel op lijkt. Er is geen hokje waar het in past, dat vindt men in ons land lastig.

Ten slotte: het genootschap trok voor de oorlog veel arbeiders en paupers. Die werden daar als volwaardig mens erkend. Dat het nu voornamelijk mensen uit de bovenlaag van de bevolking zijn die er deel van uitmaken, pleit voor het verheffingsideaal van het genootschap. Kennelijk is dat ideaal goed bereikt.

EVERT HARTOG, Assendelft

John Keane

Onthutsende schets van John Keane (De Groene, 18 juni) over despotisme en specifiek Trump. ‘Democratisch gezinde krachten zouden volgens Keane bij zichzelf te rade moeten gaan: wat hebben zij fout gedaan of nagelaten waardoor dat nieuwe regime een kans kreeg?’

Bij Keane mis ik echter ook het ‘bij zichzelf te rade gaan’. Hij typeert de Vietnamoorlog als grote schandvlek in een Amerika ‘dat zelfs in die donkere jaren ondanks al zijn tekortkomingen en fouten in de kern een goed land was, een rolmodel voor de wereld’.

Dat laatste valt sterk te betwijfelen, gezien de brede ‘Amerika-weerzin’ bij grote delen van de wereldbevolking. CIA-gesteunde staatsgrepen, de invallen in Cuba, Irak, de wapenlobby, het binnenlands racisme, enzovoort, zijn niet zomaar ‘tekortkomingen en fouten’, maar uitingen van het ‘greed is good’-roofkapitalisme dat al vóór Trump bestond. Hetgeen een goede voedingsbodem vormde voor het aan de macht kunnen komen van Trump.

Het is lastig bij jezelf te rade gaan, weet ik uit eigen ervaring. Maar met zoveel aplomb de VS vóór Trump als rolmodel voor de wereld afschilderen, zoals Keane doet, komt mij voor als een enorme blinde vlek in zijn denken.

WOUTER TER BRAAKE

Rectificatie

Bij het artikel over de landelijke vreemdelingenvoorziening (De Groene, 25 juni) staat de verkeerde fotograaf vermeld. De juiste naam is Martijn van de Griendt.