Politici in talkshows (2)

Philip van Praag deed mijn artikel ‘Klaar met Prem’ in een ingezonden brief (in De Groene Amsterdammer van 10 september) af als de zoveelste ongefundeerde mening over politiek in de media. Aangezien hij de geloofwaardigheid van mij als onderzoeker betwijfelt, voel ik me genoodzaakt te reageren. De bewering dat mijn stuk niet gebaseerd is op onderzoek is immers onjuist. Alleen is het een ander soort onderzoek dan het kwantitatieve werk waarin hij samen met Kees Brants de afgelopen twintig jaar succesvol de verslaggeving rondom verkiezingen heeft geanalyseerd. Mijn onderzoek is gebaseerd op etnografie en interviews, waarin betrokkenen – redacteuren én voorlichters – spraken van een toegenomen voorzichtigheid in de omgang met talkshows. Dit is inderdaad geen ontwikkeling uit slechts het afgelopen jaar, maar heeft samen met een andere aanpak van De wereld draait door en RTL Late Night wel geleid tot weinig politici in Nederlandse talkshows.

Pauw is inderdaad een positieve uitzondering. In totaal waren er 111 politici (oud-politici niet meegerekend) in 79 van de 145 uitzendingen te gast, dat is afgerond 55 procent, zoals ik ook schreef. Bij de zestien optredens van bewindslieden ging het echter maar om tien verschillende politici. Op een totaal van twintig bewindspersonen valt hier dus nog meer diversiteit te behalen. Andere talkshows hebben juist gekozen voor minder politiek. Zelfs Jinek, dat in de winter begon met veel aandacht voor politiek, had de politiek voor een groot deel geschrapt uit de zomereditie.

De cijfers die ik aanhaal illustreren deze trend, vooral bij De wereld draait door, maar vormen niet de bron waarop mijn onderzoek is gebaseerd. Ik ben dan ook niet somber, maar zie meer potentie bij talkshows, vooral wat betreft bewindslieden die toch veel vaker worden uitgenodigd dan ze daadwerkelijk komen opdagen. Ook dit is een resultaat dat blijkt uit gesprekken die ik heb gevoerd. We kunnen dus van mening verschillen over mijn conclusie en het nut of onnut van kwalitatief onderzoek, maar te stellen dat mijn betoog niet gebaseerd is op onderzoek is zeker ongefundeerd.

Birte Schohaus

Uit de CPN

In zijn waarderende in memoriam over mijn vader Ger Verrips (De Groene Amsterdammer van 10 september) stelt Rob Hartmans dat de cpn zijn uittreden uit de partij trachtte te voorkomen door zijn schoonfamilie tegen hem op te zetten. Ook ik waardeer mijn vader. Maar die laatste uitspraak is volgens mij niet te bewijzen en is, voor wie de feiten kent, ook niet aannemelijk. Volgens de notulen besloot het partijbestuur in januari 1976 Ger niet meer als lid te beschouwen. Mijn vader werd daarvan echter niet op de hoogte gebracht. Er werd desalniettemin nog wél contributie opgehaald en deze werd buiten Ger om ook nog enkele jaren door mijn moeder betaald. Zij hoopte ‘dat het met een sisser af zou lopen’, want in een betrekkelijk recent verleden ‘keek je wie er niet meer bij hoorde niet aan op straat’. Buitensluiten is overigens geen typisch communistisch verschijnsel en is zelfs wel eens aanleiding tot een gevoel van opluchting.

Natuurlijk speelden er allerlei emoties, maar er is naar mijn weten door de schoonfamilie nooit druk uitgeoefend.

Joris Verrips, oudste zoon van Ger, Amsterdam

Loek Zonneveld gelauwerd

Theatercriticus Loek Zonneveld heeft op het Gala van het Nederlands Theater de Prosceniumprijs uitgereikt gekregen voor zijn bijdrage aan het Nederlandse toneel. De jury van de VSCD Toneelprijzen stelde dat Zonneveld wel ‘het geweten’ van het Nederlandse theater wordt genoemd. ‘Niet alleen vanwege zijn enorme historische kennis en zijn geheugen van de talloze voorstellingen die hij vanaf zijn tienerjaren zag, maar ook vanwege de onuitputtelijke bron van engagement die hij is, bij theatermakers, kunstenaars en denkers.’ Wij verheugen ons erover dat dat geheugen wekelijks gevolg krijgt in de Kroniek van kunst cultuur en in de rijke stukken die Loek Zonneveld sinds 1970 voor De Groene Amsterdammer schrijft.

De Groene Amsterdammer zoekt eindredacteur

De Groene Amsterdammer zoekt een ervaren eindredacteur/corrector die als freelance invalkracht de redactie kan komen versterken. Als u ook onder druk accuraat blijft werken, mail dan uw motivatie en cv naar beneder@groene.nl