Oek de Jong

Als geboren en getogen Zeeuw ben ik wellicht vooringenomen, maar toch valt het me op hoezeer het proza van Oek de Jong door het ‘Zeeuwse’ is beïnvloed. Hoewel de schrijver in Breda is geboren, het grootste deel van zijn leven in Amsterdam heeft doorgebracht en slechts korte tijd – van zijn vijfde tot achttiende jaar – in Zeeland heeft gewoond, spelen zijn romans Opwaaiende zomerjurken (1979), Pier en oceaan (2012) en het zojuist verschenen en door Marja Pruis in De Groene van 5 september lovend besproken Zwarte schuur zich alle drie af op het Zeeuwse platteland. Ook de namen van veel romanpersonages zijn onvervalst Zeeuws. Wat bijvoorbeeld te denken van Maris Coppoolse, de hoofdpersoon uit Zwarte schuur?

Komt dit doordat de schrijver zijn jeugdjaren grotendeels in Goes heeft doorgebracht en in die plaats zowel de lagere als de middelbare school (waarvan zijn vader rector was) heeft bezocht, op een leeftijd die volgens velen de meest beslissende fase in iemands levensloop is en onuitwisbare sporen in het geheugen nalaat? Het heeft er op zijn minst alle schijn van. Enfin, misschien geeft de schrijver op deze vraag binnen niet al te lange tijd zelf antwoord, maar dan ik hoop wel dat hij met een duidelijker antwoord komt dan Freek de Jonge, die de titelvraag van zijn boekje Ben ik een Zeeuw? terugspeelde aan de lezer: ‘Wat denk je zelf?’

ALBERT KORT, ’s-Heer Hendrikskinderen

Tom van Deel

In het overigens prachtige ‘Het Einde’ over Tom van Deel (in De Groene van 28 augustus) veronderstelt Willem Jan Otten in de eerste regel met de uitdrukking ‘myriaden manieren’ dat alle De Groene-lezers over stevige bijbelkennis beschikken. Niet doen, zou ik zeggen…

MARIJKE GIESBERS

Anti-vaxxers

Ik zou het enorm op prijs stellen als u de term ‘anti-vaxxers’ (in De Groene van 12 september) in de toekomst niet meer zou gebruiken. Het is een term die doelbewust is ingebracht door de vaccinatie-lobby om mensen die hun leven wensen in te richten naar hun eigen overtuiging en inzichten, in een anti-, en dus kwaadaardig en trouweloos daglicht te plaatsen. Wat is er mis met ‘kritische prikkers’?

De term ‘anti-vaxxers’ is een succesvolle mediatactiek gebleken om mensen hun recht op individuele waarden en beslissingsrecht in brede zin te ontzeggen en deze groepen tot maatschappelijke outcasts te maken in de ogen van de rest van de bevolking, die hun nu al sans gêne de toegang willen ontzeggen tot verscheidene sociaal-maatschappelijke voorzieningen. En dit alles terwijl veel van de kritische prikkers (onder wie ondergetekende) helemaal geen principiële bezwaren hebben tegen vaccinaties, maar, zoals ook weer blijkt uit uw artikel, goede redenen hebben om het aangeboden vaccinatieprogramma op juiste waarde te overwegen.

KEES VELTMAN

U kunt uw ingezonden brief van maximaal 400 woorden sturen naar groene@groene.nl