CO2-compensatie

Naar aanleiding van het artikel ‘Vijf notenbomen voor een retourtje India’ (in De Groene van 1 september) heb ik nog de volgende aanvulling daarop. Binnenkort komen er voor het eerst in ons land geborgde koolstofcertificaten op de markt voor de vastlegging van CO2 in hout (bomen/bossen/agroforestry) en in de bodem onder blijvend grasland, zodat particulieren, bedrijven en andere partijen die dat willen hun CO2-uitstoot kunnen compenseren. Onlangs is ook de onderbouwing daarvoor in de vorm van zogenaamde methodedocumenten vastgesteld. De markt kan er zo op vertrouwen dat de koolstofvastlegging die op het certificaat staat (één ton) ook daadwerkelijk wordt behaald. Op het PlatformCO2neutraal, oorspronkelijk nog met een subsidie van het ministerie van LNV opgericht onder de projectnaam ‘de Koolstofbank’, komen vraag en aanbod, aanbieders en afnemers bij elkaar.

René van Druenen

Angela Merkel

In 1848 scandeerden revolutionairen in het verdeelde, uit tientallen aparte staatjes verdeelde, Duitsland: ‘Deutschland über alles’, waarmee ze te kennen gaven voorstanders te zijn van één democratisch en vrij Duitsland. In zekere zin sluit het pleidooi van Angela Merkel voor meer Europese eenheid hierbij aan. Zij pleit immers voor een ‘Europa über alles’.

Deze gedachte schoot door mijn hoofd toen ik het boeiende en informatieve artikel van Merlijn Schoonenboom over de Duitse bondskanselier las (in De Groene van 2 september).

Binnenkort hoop ik een cursus over de moderne geschiedenis van Duitsland te kunnen geven. Aan naslagwerken over de geschiedenis van het land ontbreekt het niet. Het probleem is alleen dat de auteurs in vrijwel alle boeken zich beperken tot de millenniumwisseling en daarom overweeg ik om (een samenvatting van) het artikel te gebruiken als noodzakelijke aanvulling op de tot nu toe verschenen vakliteratuur.

Ten slotte geeft Schoonenboom een compact overzicht en een treffende beschrijving van de recente geschiedenis van Duitsland. Aan vrijwel alle problemen waarmee het land in de afgelopen jaren te maken kreeg, zoals de financiële crises, de coronacrisis, de opvang van de migranten en de milieuproblematiek, besteedt hij aandacht.

Albert Kort, Kapelle

Handgebaar Angela Merkel

In het artikel over Angela Merkel in De Groene van 2 september werd haar zo karakteristieke handgebaar meermalen genoemd, maar de betekenis werd niet verklaard. In het feminisme van de jaren zeventig was dit gebaar bekend. Het stond voor de vagina en benadrukte het vrouw-zijn.

Willem Winters, Leeuwarden


Rectificatie

In de ‘In medias res’-column in De Groene van 8 september stond dat Lorenzo Viotti de nieuwe chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest is. Dat is hij natuurlijk niet. Hij is de nieuwe chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest en De Nationale Opera.

Veranderingen op groene.nl

De redacties van Nieuwsuur en Trouw maakten bezwaar tegen het artikel ‘Wij waren hun enige hoop’ in De Groene van 8 september, omdat daarin volgens hen de indruk werd gewekt dat hun publicaties over de Nederlandse steun aan de gematigde gewapende oppositie in Syrië (NLA) aanleiding waren om de hulp aan Mayday stop te zetten. Die publicaties gingen niet over Mayday, en vonden plaats nadat het besluit over Mayday was gevallen en de Kamer daarover was geïnformeerd. De Groene heeft echter ook geen verband tussen het stopzetten van de hulp en de publicaties van Nieuwsuur en Trouw willen leggen. Met de omdraaiing van twee alinea’s en een aantal aanpassingen in de tekst (doorgevoerd op 10 september) is een einde gemaakt aan onduidelijkheid hierover.

De precieze veranderingen zijn onder aan de digitale versie van het artikel vermeld.