Floris Tilanus

A day on the beach. Soms krijgen beelden in de juiste omgeving een extra lading. De zo te zien nauwkeurig en langzaam tot stand gekomen tekeningen van Floris Tilanus, die wekelijks als een soort cartoon in DeGroene staan, lijken in de snelle opeenvolging van een weekblad extra vervreemd. Toch is de tijdspanne om ze eens goed te bekijken en de kwaliteit ervan te onderkennen gewoonlijk eigenlijk te kort. Het moet gezegd: Tilanus is op het ogenblik waarschijnlijk de beste magisch-realistische tekenaar van Nederland. Tijdens een dagje op een verlaten strand met De Groene bij mij kon ik dat constateren. Zijn tekening van een aangespoelde vis ging moeiteloos in de omgeving op. Alle tijd om dat eens rustig waar te nemen.

FRANCK GRIBLING

Tip Marugg

Proficiat met de artikelenserie De koloniale leeslijst die de aandacht vestigt op kolonialisme in de Nederlandse literatuur. Een voetnoot: de schrijvers worden afzonderlijk behandeld, maar hoe stond het met hun onderlinge relatie? Ten tijde van het overlijden van Tip Marugg in 2006 las ik in Curaçao een interview met Frank Martinus Arion. Gevraagd naar zijn relatie met Tip Marugg antwoordt hij: ‘Ik heb veel met hem gedronken. De laatste woorden van een groot schrijver en een groot drinker waren: ik heb veel dorst vandaag.’

SJOERD ZANEN, Wageningen

J.K. Rowling

In de rubriek In medias res (De Groene, 3 september) vergelijkt Joost de Vries ‘cancel culture’ met censuur van collega’s, een dynamiek die zich afspeelt in de eigen ‘bubbel’. Ik heb problemen met die redenering. Censuur impliceert macht, de macht van overheid, kerk of anderen om teksten te verbieden of belangrijke delen te schrappen. Censuur wordt opgelegd, snoert de mond en heeft stilte als consequentie.

J.K. Rowling is nimmer gecensureerd gedurende dit incident dat De Vries aanhaalt. Haar platform, waarmee ze een massaal en wereldwijd publiek bereikt, is geen moment écht in gevaar geweest. Ze is twee procent van haar volgers op Twitter kwijtgeraakt sinds haar tweets en weet nog steeds met elk bericht meer dan veertien miljoen mensen te bereiken. Haar boeken vinden nog steeds gretig aftrek en waren zelfs een bestseller bij haar uitgever Bloomsbury tijdens de lockdown.

Cancel culture is tot dusverre een term gebleken waarmee luide stemmen met vaak massale podia de kritiek op hun denkbeelden weten af te wimpelen of te denigreren als aanvallen op de vrijheid van meningsuiting, of als censuur.

Een van de consequenties van de opkomst van Twitter is dat het kritiek die jarenlang onderdrukt en versnipperd was, weet te kanaliseren. Hierdoor moeten veel gevestigde namen, zoals Rowling, vaker en meer verantwoording afleggen voor hun woorden en ideeën. Waar Twitter talloze negatieve consequenties lijkt te hebben voor het politieke debat is juist de rekenschap die het afdwingt een lichtpuntje.

NIKKI IKANI