Ideale democratie

‘Het ideaal in een democratie is immers dat een gekozen volksvertegenwoordiging ook een afspiegeling is van de samenstelling van de bevolking’, schrijft Aukje van Roessel in De Groene van 18 januari.

Ik ben een democraat maar ik word niet graag geregeerd door een psychopaat, iemand met het syndroom van Down en een groot aantal met sowieso een te laag IQ om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Een ideale democratie heeft capabele en integere politici die in staat zijn een samenleving in goede banen te leiden, en dat is vanzelfsprekend – helaas – niet een goede afspiegeling van de bevolking.

SICCO POLDERS, Amsterdam

Een retro-/oorlogspresident

Trump komt me m’n neus uit, so sad. Als ik een twitteraar was, zou ik het daarbij laten, voor mijn lijfblad De Groene twee opmerkingen bij de fraaie artikelen van Rutger van der Hoeven en Casper Thomas in het nummer van 18 januari.

Deze man is gevaarlijk, een oorlogspresident zonder oorlog. Die komt nog wel, zodra zijn binnenlandse ongrondwettige project vastloopt op de trias politica, algemene weerzin of een dreigend impeachment. Dan is het de enige manier om het volk nog achter zich te krijgen – met dank aan Kim Jong-un.

In de jaren vijftig zat ik op school in Amerika, zo uit de sobere saaie wederopbouw naar de overvloed, sleeën van auto’s op spotgoedkope benzine, Hollywood in de drive-in, 64 kanalen televisie, God’s own country. Dat was het land van de wasp(White Anglo-Saxon Protestants), met een zwarte onderklasse en moeder de vrouw achter het aanrecht. America was great! en deze president wil dat terug met al zijn fossiele energie; een uitgesproken retro-president.

G.W. STUIVELING

Moorlag

Fundamenteler dan de vraag rond het Kamerlidmaatschap van Moorlag en de schijnconstructie bij Alescon in Drenthe is het principe achter deze affaires. Aukje van Roessel vat dat (in De Groene van 11 januari) samen met: mensen gelukkiger maken met werk, wel tegen een lager loon. Echter: is het rechtvaardig om mensen met een beperking op hun salaris te korten ten behoeve van werk voor anderen uit dezelfde groep? Die vraag is des te prangender nu de regeringsverklaring van Rutte III voorstelt om een half miljard euro te korten op het salaris van mensen met ‘beschut’ werk voor de uitbreiding van werk voor dezelfde groep. Deze mensen zijn veelal laagopgeleid en aangewezen op beschut werk tegen een beperkt salaris. Als dit doorgaat worden velen betaald onder het minimumloon. Als wij als gemeenschap participatie van deze groep eisen, is het logisch en rechtvaardig die uitbreiding met elkaar te betalen en niet de groep zelf te belasten. Wij knabbelen toch ook niet aan het salaris van vrouwelijke hoogleraren om het aantal vrouwelijke hoogleraren uit te breiden?

DIRK MONSMA, Rotterdam

Aanvulling Zaandam

Het Inntel Hotel Zaandam dat staat afgebeeld op de cover van De Groene van 18 januari is ontworpen door architect Wilfried van Winden van Molenaar & Van Winden architecten/ wam architecten.