Ban Ki-moon: houd het klein en krachtig

Het is bijzonder verheugend dat Ralf Bodelier (De Groene van 17 september) zich hartstochtelijk druk maakt over het armoedeprobleem in de wereld. Maar als tegelijk met de verhalen over armoede afgerekend wordt met de sustainable development goals (sdg’s), wordt er het een en ander over het hoofd gezien.

Het programma van de sdg’s is ambitieus en de uitvoering zal inderdaad erg kostbaar zijn, maar de problemen in de wereld zijn nu eenmaal groot en de meeste moeten zeer dringend opgelost worden. Daarbij komt dat de meeste urgente problemen samenhangen. Als de menslievendheid gericht is op oplossing van het armoedeprobleem (relatief goedkoop, zoals Bodelier suggereert) en men vergeet het klimaat en de ecologische problemen aan te pakken, zullen zich op termijn nog veel ernstigere vormen van armoede voordoen als gevolg van overstromingen, woestijnvorming et cetera. Kinderen zullen dan wellicht niet meer sterven in het kraambed, maar verdrinken, verhongeren of omkomen tijdens de vlucht van verwoestijnde gebieden naar overgebleven vruchtbare streken.

Bij duurzaamheid gaat het erom óók in de toekomst een leefbare wereld te hebben. Daarom moeten sociale, economische en ecologische problemen in samenhang worden opgelost. Dat moge veel geld kosten, maar het is beter te bepleiten om dat geld beschikbaar te maken, dan te betwijfelen of het ‘daadwerkelijk zal lukken om tussen de negen en elf biljoen dollar binnen te halen’. Bodelier en andere twijfelaars, zoals bijvoorbeeld Bjørn Lomborg, moeten inzien dat we geen keuze hebben tussen armoedebestrijding en een duurzaam milieubeleid: de vraag van de Deense ‘klimaatscepticus’ welke van de sdg’s de meeste waar voor zijn geld oplevert is niet te beantwoorden zonder de factor tijd in ogenschouw te nemen. Het armoedeprobleem is zeer explosief, maar op een iets langere termijn zouden de ecologische en klimaatproblemen wel eens tot veel desastreuzere situaties kunnen leiden.

WILLEM VAN RAAMSDONK, CHRISTA HEYTING, Bennekom

In Pakhuis de Zwijger

Economische mythes: werk en werkloosheid

Zorgt lastenverlichting echt voor werkgelegenheid? Is werkloosheid slecht voor de economie? Zijn Nederlandse lonen te hoog? Is het waar dat arbeidstijdverkorting niet leidt tot meer werkgelegenheid? Deze vragen staan centraal op de avond ‘Economische mythes: werk en werkloosheid’ die op 13 oktober in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam wordt gehouden.

Leidraad voor de avond vormt het artikel ‘En dús moeten we bezuinigen: Twaalf mythes over werk en werkloosheid’ dat dit voorjaar in De Groene Amsterdammer verscheen. Auteur Mirjam de Rijk zal samen met de hoogleraren Paul de Beer en Afred Kleinknecht, FNV’er Gijs van Dijk, Bas van Delden (directeur Werk Inkomen Amsterdam) en Risco Balkenende (Breman Installatiegroep) vraagtekens zetten bij de economische verdichtselen die ons dagelijks via de media als waarheid worden voorgezet.

De toegang is gratis, reserveren via dezwijger.nl