Halbe Zijlstra in Friesland

Dirk Bezemer veegt (in De Groene van 29 september) terecht de vloer aan met Halbe Zijlstra’s eenzijdige kijk op Turkse Nederlanders. Hij eindigt zijn prima stuk met de oproep aan Zijlstra dat als hij die houding rechtvaardigt: ‘ga dan terug naar Friesland’. Hier suggereert Bezemer dat je in Friesland mag discrimineren. Los van het feit dat Zijlstra in de Stellingwerven is geboren (een Fries ‘Sudetenland’) en door Friezen niet snel als een Fries zal worden beschouwd, wil ik erop wijzen dat Friesland zich juist kenmerkt door enerzijds relatief grote maatschappelijke betrokkenheid (doorgaans hoogste opkomst bij verkiezingen, hoogste opbrengst bij collectes e.d.) en anderzijds bij verkiezingen steeds minder vatbaar blijkt voor populistische partijen dan elders het geval is. Dus, de oproep aan Zijlstra om naar Friesland terug te verhuizen vind ik minder gepast.

PETER DE HAAN

Democratie is meer dan hokjes kleuren

Dat democratie alleen een vitaal onderdeel van de samenleving kan zijn als het meer inhoudt dan eens per zoveel tijd hokjes kleuren op stembiljetten maakt De Groene wel duidelijk (in het nummer van 29 september). Daaraan voeg ik nog graag toe dat ik het ook opmerkelijk vind dat verschillende vertrokken politici van statuur de nodige sympathie hebben voor de ideeën van David Van Reybrouck, zoals oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet en oud-senator Klaas de Vries. Volgens hen moet de politiek beter gebruik maken van de wijsheid van veel verschillende mensen. Vandaar dat ik blij ben met het Groene-verhaal dat scherpe kanttekeningen plaatst bij het versimpelen van de discussie wel of geen referendum.

F.M. BOON, Delft


Toekomstplanners met de Goatman

Journalist Jeroen Junte organiseert in samenwerking met De Groene Amsterdammer en Pakhuis De Zwijger in Amsterdam de avond Design fiction: Feiten of fabels? Deze avond is onderdeel van Toekomstplanners, een programma waarin professionals uit creatieve disciplines – design, architectuur, mode en games – innovatieve oplossingen verkennen voor maatschappelijke vraagstukken.

Toekomstplanners #2 – Design fiction: feiten of fabels? met onder anderen Thomas Thwaites (winnaar van de Ig Nobelprijs met het project Goatman), Floris Kaayk (beeldend kunstenaar), Diana Scherer (nominatie New Material Award 2016 met Interwoven) en Mike Thompson Susana Cámara Leret (ontwerpstudio Thought Collider).

Donderdag 13 oktober vanaf 20.00 uur, toegang gratis, reserveren via dezwijger.nl


Essayprijs - Kunst in tijden van onrust

Het Nederlands Toneelverbond en De Groene Amsterdammer nodigen uit tot het schrijven van het Marie Kleine-Gartman Essay 2016. Internationaal beheersen terreur, de vluchtelingenstromen en machtsverschuivingen het nieuws. Nationaal zijn er steeds weer ‘kwesties’ waarbij voor- en tegenstanders elkaar fel en weinig beredeneerd de (morele) waarheid betwisten. Het publieke debat over alles wat betrekking heeft op onze perceptie van identiteit en (collectieve) geschiedenis lijkt beladen met emoties.

Podiumkunstenaars verhouden zich via hun werk van oudsher tot de pijnpunten en taboes in een samenleving. Ook nu. Op de grote podia of juist op simpele locaties, al of niet samen met niet-professionele spelers, mengen zij zich in het debat.

De organisatoren hopen op essays die deze betrokkenheid vanuit nieuwe en verrassende invalshoeken benaderen. Het beste essay wordt beloond met publicatie in De Groene en de Marie Kleine-Gartman Essayprijs van 2500 euro. Het beste tweede en derde essay maken kans op verschijnen in een van de Vlaamse en Nederlandse cultuurtijdschriften die aangesloten zijn bij De Nieuwe Garde (nieuwegarde.org).

Inzending staat open voor schrijvers uit alle disciplines van de kunst en de wetenschap; voor zowel de theaterkenner als voor wie gewoon van theater houdt. Het mogen essays over nationale en over internationale kunstprojecten zijn. We hopen dat vooral beginnende schrijvers zich uitgenodigd voelen te reageren. Het essay mag maximaal 2500 woorden tellen.

De jury wordt gevormd door de theatermaakster Daria Bukvić, consultant, coach, en bestuurder Mavis Carrillo en Roos van der Lint, redacteur kunst van De Groene Amsterdammer. Voorzitter is Cas Smithuijsen, bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voormalig directeur van de Boekmanstichting.

De uitreiking van de prijs vindt plaats in het voorjaar van 2017.

Praktisch: het essay moet zijn ingezonden voor 1 januari 2017. Per mail en in een Word-bestand naar nederlandstoneelverbond@gmail.com t.a.v. Stephanie den Blanken.

Zie voor reglement en meer info nederlandstoneelverbond.nl.

De Marie Kleine-Gartman Essay Prijs wordt mogelijk gemaakt door de Van Bijleveltstichting.