Het democratisch tekort (1)

In zijn essay over de democratie (De Groene, 26 september) schrijft Joël De Ceulaer: ‘Wij moeten de democratie in al haar onvolmaakte glorie opnieuw leren omarmen.’ Wie is ‘wij’? Volgens mij omarmen de meeste Nederlanders de democratie al. Bij de laatste tien Tweede-Kamerverkiezingen lag het opkomstcijfer bijvoorbeeld tussen de 73 en 82 procent. En: ‘De democratie hoeft dan ook niet gered te worden met loting of deliberatie of welke nieuwe modieuze ideeën dan ook, nee: we moeten gewoon aanvaarden dat boosheid erbij hoort.’ Wie is ‘we’? En hoe kun je boosheid niet aanvaarden? Menno ter Braak stelde voor ‘minder geringschattend te spreken’ over rancuneuzen en dat is volgens mij iets anders.

J. LAROS

Het democratisch tekort (2)

Met veel genoegen heb ik het essay van Joël De Ceulaer over de fundamentele gebreken van de democratie (De Groene, 26 september) gelezen. Prikkelend, origineel en buitengewoon goed leesbaar, kortom voor mij genoeg redenen om het boek van deze Vlaamse journalist terstond aan te schaffen en na lezing in mijn boekenkast te zetten. Die kast is inmiddels al aardig gevuld met de vele werken die de laatste jaren in binnen- en buitenland over het onderwerp zijn verschenen. Ook De Groene heeft zich in dat opzicht niet onbetuigd gelaten, getuige de vele aandacht die besteed wordt aan de problemen waarin de democratie momenteel verkeert, bedreigd als ze wordt door het sterk opkomende nationalisme en populisme.

Er bestaan genoeg algemene introducties en samenvattende boeken over het onderwerp, maar wordt het zo langzamerhand niet eens tijd om binnenkort een sterk gepopulariseerd werk samen te stellen, dat toegankelijk is voor een breed publiek? Wat te denken van: ‘Democratie/populisme voor dummies’? Toegegeven, erg origineel is deze titel niet, maar ze spreekt waarschijnlijk wel tot de verbeelding van veel mensen, en als voormalig geschiedenisdocent denk ik dan met name aan jongeren. Wellicht een leuke klus voor Joël De Ceulaer?

ALBERT KORT,

’s-Heer Hendrikskinderen