Post week 41

NV Weekblad De Groene Amsterdammer

Onafhankelijk weekblad sinds 1877

Postbus 353, 1000 AJ Amsterdam

Singel 464, 1017 AW Amsterdam

groene.nl / groene@groene.nl

Redactie 020.524 55 24

Administratie 020.524 55 55

Redactie

Xandra Schutte (hoofdredacteur), Evert de Vos (redactiechef), Rasit Elibol, Margreet Fogteloo (De Groene at large), Rutger van der Hoeven, Irene van der Linde, Roos van der Lint (kunst), Marja Pruis (Dichters & Denkers), Aukje van Roessel, Casper Thomas, Jaap Tielbeke, Tan Tunali, Coen van de Ven, Joost de Vries (Dichters & Denkers), Zoran Bogdanovic en Simon Grymonprez (stagiairs), Trinette Koomen en Eva Weller (secretariaat)

Eindredactie Rob van Erkelens, Hugo Jetten, Nienke Gaastra

Vormgeving Christine Rothuizen (ontwerp), Bas Schipper, Sanne van de Goor

Beeldredactie Simone Berghuys, Rachel Corner, Floor Koomen, Mels van der Mede

Webredactie Roderick Nieuwenhuis, Katrien Otten, Jan Postma, Lieke Knijnenburg, Jules van Hal, Linda van der Pol (stagiaire)

Website Christine Rothuizen (ontwerp), Mark Kocera (ontwerp en bouw)

Directeur/uitgever Pieter Elshout

Administratie Heleen de Waard, Kim Weller, Esmee Meertens (abonnementen), Jacqueline Wolf, Anil Goksun, Eva Weller (financiën)

Marketing en acquisitie

Igor Bijlsma, Hans Boot, Ivo Jansen op de Haar, Arthur Eaton 020.524 55 11/12

advertenties@groene.nl

Abonnementenwerving

Hans Boot, IJbert Verweij Abonnementenadministratie

020.524 55 55

abonnementen@groene.nl

Abonnementsprijzen

Nederland:

per jaar € 187,-, per half jaar € 98,-,

per kwartaal € 52,-, studentenabonnement per 4 weken € 10,-.

Overige landen prijzen op aanvraag.

Digitaal abonnement per jaar € 150,-. Losse nummers € 4,95.

Rekeningnummer abonnementen NL65TRIO0198496176

Druk Senefelder Misset, Doetinchem

Gesproken en digitale versie

Loket Aangepast Lezen 070.338 15 00

Wilt u een gift overmaken of een legaat nalaten, dan kan dat t.b.v. Stichting 1 8 7 7, rekeningnummer NL66TRIO0254382320 (BIC TRIONL2U)De stichting heeft een ANBI-status

Catalaans nationalisme

Met een beroep op Kai Nielsens ‘kosmopolitisch nationalisme’ verdedigt Casper Thomas (in De Groene van 5 oktober) het streven van veel Catalanen naar… ja, naar wat precies? ‘Zelfbeschikking voor de eigen culturele en politieke gemeenschap’, zoals Thomas schrijft, heeft Catalonië al lang als autonome gemeenschap in Spanje. Het is anders: veel Catalanen streven naar een zelfstandige staat en volgens mij is er weinig vooruitstrevends aan rijkeren die zich willen losmaken van het grotere geheel waar ze deel van uitmaken. Gated communities (want daar doet dit aan denken) zijn van alles, maar niet progressief.

Mijn belangrijkste bezwaar is echter dat kosmopolitisch nationalisme een contradictio in terminis is. Elk nationalisme is uiteindelijk een obstakel op de weg naar een maatschappij waar werkelijk universele waarden heersen, omdat het nationalisme nu eenmaal valt of staat met het wij-zij-denken, waarbij ‘zij’ de dingen altijd minder goed voor elkaar hebben of minder waard zijn dan ‘wij’. De Brit Bertrand Russell heeft uiteengezet hoe er een rechte lijn loopt van het subjectivisme van Rousseau, via de romantische heldenverering van Byron en de geweldsverheerlijking van Nietszche, naar het gewelddadige nationalisme van Hitler en vele anderen.

Het nationalisme kan, kortom, alleen maar zeer dubieuze filosofische en historische geloofsbrieven overleggen, en is uit de aard der zaak kosmopolitisch noch progressief.

JUR SCHUURMANS, Guatemala City

Newhouse

In de necrologie van S.I. Newhouse (in De Groene van 5 oktober) blijft onvermeld dat hij een sleutelrol heeft gespeeld in de affaire-Victory Boogie Woogie. In 1988 had Newhouse het beroemde schilderij van Mondriaan voor elf miljoen dollar gekocht als verjaardagscadeau voor zijn vrouw Victoria. Het Haagse Gemeentemuseum deed jarenlang pogingen Victory Boogie Woogie van Newhouse te kopen, maar die weigerde hierop in te gaan. In 1998 veranderde Newhouse onverwacht van mening: hij was bereid het schilderij voor veertig miljoen dollar te verkopen. De Nederlandsche Bank had kort tevoren besloten om ter gelegenheid van de afschaffing van de gulden een kunstfonds op te zetten. Met een schenking van De Nederlandsche Bank die werd onttrokken aan de winst werd Victory Boogie Woogie van Newhouse gekocht voor de prijs die hij gevraagd had. De Tweede Kamer voelde zich gepasseerd, maar sinds 31 augustus 1998 hangt het iconische schilderij van Mondriaan niet langer in de slaapkamer van mevrouw Newhouse, maar in een zaal van het Gemeentemuseum.

ROEL JANSSEN, Den Haag

Ondertussen op groene.nl werken we met de vandaag gelanceerde lustrum-pagina toe naar ons 140-jarig jubileum. Op die pagina staat dagelijks een selectie van historische Groene-artikelen. Zo herpubliceren we het interview uit 1964 met de deze week vijftig jaar geleden doodgeschoten Che Guevara. Ook lezenswaardig: een reportage naar aanleiding van een bezoek aan het ** nazi-hoofdkwartier uit 1923 ***.*

De Groene Live #9

Pakhuis De Zwijger

24 oktober

Leed vermarkt

Geld verdienen aan mensen die geen geld hebben, dat is leed vermarkten. Door middel van intimidatie zetten schuldeisers cliënten onder druk om zo veel mogelijk te betalen. Hoe werkt deze schaduwindustrie? Controleert iemand deze incassobureaus? Hoe beschermen we mensen met schulden tegen intimidatie en wat kunnen we doen om hen echt verder te helpen?

De Groene Live gaat op dinsdag 24 oktober over de handel in schuld. Met onder anderen de Investico-onderzoeksjournalisten Thomas Muntz, Karlijn Kuijpers en Tim Staal, met documentairemaker Ingeborg Jansen, onderzoeker Imre Vellenga en Joke de Kock, ere-voorzitter van de branchevereniging voor schuldhulpverlening.

Aanvang 20.00 uur, de toegang is gratis, aanmelden verplicht op dezwijger.nl