Als dit, als dat

Dirk Bezemer stelt in zijn artikel ‘Als dit, als dat’, (De Groene van 18 oktober) dat Romer (Nobelprijswinnaar economie 2018) zegt: ‘Als we alles goed doen, kan het goed gaan.’ Inderdaad zijn de problemen met zo’n uitspraak allesbehalve opgelost.

Echter datzelfde geldt mijns inziens voor de formulering van Bezemer zelf: ‘Het is nu juist vanwege macht en belangentegenstellingen en vanwege ons onvermogen om altijd het goede te kiezen, dat economie zo’n belangrijke wetenschap kan zijn. Maar dan wel politieke economie.’

Immers, in dezelfde Groene lezen we in het artikel ‘Een terugkeer naar rechts’ dat Friedrich Hayek en Milton Friedman zeer succesvol de neoliberale ideologie/economische theorie hebben gepropageerd. Met als resultaat een min of meer monopolistische positie voor het neoliberale denken, althans in het Westen.

Naar mijn mening is het dus niet een kwestie van politieke economie als zodanig, die bepalend is of er oplossingen (kunnen) komen voor de huidige maatschappelijke problemen. Eerder is het een kwestie van het verschil tussen een politieke economie die open staat voor dialoog of een politieke economie die alternatieve benaderingen met alle kracht marginaliseert.

LEO ELSTAK, Blokker

Overheidsregie

Naar aanleiding van het essay ‘Een terugkeer naar rechts’ (De Groene van 18 oktober) de volgende conclusie: neoliberalisme en kapitalisme kunnen wel maatschappelijke problemen scheppen, maar niet oplossen. Zie energie-, klimaat-, milieu-, migratieproblematieken en dergelijke. Overheidsregie is noodzakelijk.

HILMAR SCHURINK, Terschelling