Post week 43

NV Weekblad De Groene Amsterdammer

Onafhankelijk weekblad sinds 1877

Postbus 353, 1000 AJ Amsterdam

Singel 464, 1017 AW Amsterdam

groene.nl / groene@groene.nl

Redactie 020.524 55 24

Administratie 020.524 55 55

Redactie

Xandra Schutte (hoofdredacteur), Evert de Vos (redactiechef), Basje Boer, Joeri Boom, Arthur Eaton, Rasit Elibol, Margreet Fogteloo (De Groene at large), Rosa van Gool, Rutger van der Hoeven, Irene van der Linde, Roos van der Lint (kunst), Marja Pruis (Dichters & Denkers), Aukje van Roessel, Casper Thomas, Jaap Tielbeke, Joost de Vries (Dichters & Denkers), Ashley Igwe, Roanne van Baren (stagiaires), Trinette Koomen en Eva Weller (secretariaat)

Eindredactie Rob van Erkelens, Hugo Jetten, Jetske Brouwer, Nienke Gaastra

Vormgeving Christine Rothuizen (ontwerp), Bas Schipper

Beeldredactie Simone Berghuys, Rachel Corner, Joke van Soest

Webredactie Roderick Nieuwenhuis, Katrien Otten, Jan Postma, Lieke Knijnenburg, Jules van Hal, Sjors Roeters (stagiair)

Website Christine Rothuizen (ontwerp), Mark Kocera (ontwerp en bouw)

Directeur/uitgever Pieter Elshout

Administratie Heleen de Waard, Kim Weller, Jacqueline Wolf, Anil Goksun, Eva Weller (financiën)

Marketing en acquisitie

Hans Boot, Ivo Jansen op de Haar, Robin Goudsmit, Antoinette Vrisekoop

020.524 55 11/12

advertenties@groene.nl

Abonnementenwerving

Hans Boot, IJbert Verweij Abonnementenadministratie

020.524 55 55

abonnementen@groene.nl

Abonnementsprijzen

Nederland:

per jaar € 189,-, per half jaar € 99,-,

per kwartaal € 52,50, studentenabonnement per 4 weken € 10,-.

Overige landen prijzen op aanvraag.

Digitaal abonnement per jaar € 150,-. Losse nummers € 4,95.

Rekeningnummer abonnementen NL65TRIO0198496176

Druk Senefelder Misset, Doetinchem

Gesproken en digitale versie

Loket Aangepast Lezen 070.338 15 00

Wilt u een gift overmaken of een legaat nalaten, dan kan dat t.b.v. Stichting 1 8 7 7, rekeningnummer NL66TRIO0254382320 (BIC TRIONL2U)De stichting heeft een ANBI-status

Als dit, als dat

Dirk Bezemer stelt in zijn artikel ‘Als dit, als dat’, (De Groene van 18 oktober) dat Romer (Nobelprijswinnaar economie 2018) zegt: ‘Als we alles goed doen, kan het goed gaan.’ Inderdaad zijn de problemen met zo’n uitspraak allesbehalve opgelost.

Echter datzelfde geldt mijns inziens voor de formulering van Bezemer zelf: ‘Het is nu juist vanwege macht en belangentegenstellingen en vanwege ons onvermogen om altijd het goede te kiezen, dat economie zo’n belangrijke wetenschap kan zijn. Maar dan wel politieke economie.’

Immers, in dezelfde Groene lezen we in het artikel ‘Een terugkeer naar rechts’ dat Friedrich Hayek en Milton Friedman zeer succesvol de neoliberale ideologie/economische theorie hebben gepropageerd. Met als resultaat een min of meer monopolistische positie voor het neoliberale denken, althans in het Westen.

Naar mijn mening is het dus niet een kwestie van politieke economie als zodanig, die bepalend is of er oplossingen (kunnen) komen voor de huidige maatschappelijke problemen. Eerder is het een kwestie van het verschil tussen een politieke economie die open staat voor dialoog of een politieke economie die alternatieve benaderingen met alle kracht marginaliseert.

LEO ELSTAK, Blokker

Overheidsregie

Naar aanleiding van het essay ‘Een terugkeer naar rechts’ (De Groene van 18 oktober) de volgende conclusie: neoliberalisme en kapitalisme kunnen wel maatschappelijke problemen scheppen, maar niet oplossen. Zie energie-, klimaat-, milieu-, migratieproblematieken en dergelijke. Overheidsregie is noodzakelijk.

HILMAR SCHURINK, Terschelling

Groene-dag op Idfa

Ook dit jaar is De Groene Amsterdammer partner van documentairefestival Idfa, dat van 14 t/m 25 november in Amsterdam wordt georganiseerd. Op zondag 18 november van 10 tot 22 uur is in Pathé de Munt De Groene-dag, waarop door de redactie geselecteerde documentaires worden vertoond. Een dagvullend programma: zes films die op het festival in première gaan – begeleid door interviews en inleidingen van De Groene-redacteuren.

Vertoond worden: Born in the USSR: 21Up (Sergei Miroshnichenko), The Silence of Others (Robert Bahar, Almudena Carracedo), Putin’s Witnesses (Vitaly Mansky), Heartbound (Janus Metz, Sine Plambech), The Trial of Ratko Mladić (Henry Singer, Rob Miller) en The Miracle of the Little Prince (Marjoleine Boonstra).

Kaarten à 48 euro kunnen besteld worden via groene.nl/idfa

Ondertussen op groene.nl sprak Kemal Rijken voor zijn blog Eigen Volk met Nigel Farage (die doorvecht tegen de euro) en zoeken we naar de klassiekers die we over het hoofd hebben gezien bij de samenstelling van onze ‘feministische leeslijst’. Dus denk mee!

Bernard-Henri Lévy in Carré

Een man zit op zijn hotelkamer. Het is de avond voor de Europese verkiezingen. Over enkele uren moet hij het podium op voor een beslissende toespraak. Zijn intentie is een ode aan Europa uit te spreken, maar hij twijfelt en valt ten prooi aan een intellectuele impasse. Wat volgt is een toespraak in een toespraak, een wankelen op de postmoderne afgrond.

Met deze scène begint Looking for Europe, het stuk van Bernard-Henri Lévy, waarin de filosoof zelf de hoofdrol speelt. De Groene Amsterdammer haalt deze voorstelling op 13 maart 2019 naar theater Carré in Amsterdam. Lévy trekt hierin ten strijde tegen de anti-Europese sentimenten. Hij vreest dat de Europese verkiezingen op 23 mei 2019 de rampzaligste ooit worden. De voorstelling was in Londen en New York binnen één dag uitverkocht. Kaarten (vanaf 25 euro) kunnen besteld worden via carre.nl

Help ons groene.nl te vernieuwen.

Doe mee aan onze enquête

Het invullen neemt zo’n 5 minuten in beslag. U kunt niets winnen, maar wij zijn u zeer erkentelijk als u meedoet aan de enquête.