De kloof

‘Het is veelzeggend dat de kopstukken van de drie grote, machtige partijen op cruciale momenten geen idee hebben wat zich afspeelt in de hoofden van sceptische landgenoten’, lees ik in De Groene van 14 oktober.

Als deze mensen (Kaag, Rutte en De Jonge) De Groene Amsterdammer lezen (wat ik niet uitsluit), dan zouden ze het antwoord niet vinden. Wat ik mis in de GA zijn interviews met die mensen én een duiding van problemen die verder gaat dan ‘het efficiencydenken en de terugtrekkende overheid’.

Wat ik ook mis zijn op onderzoek gebaseerde artikelen over gemeenten die wél in staat zijn de kloof tussen burger en overheid te reduceren, die minder fortuinlijke mensen een nieuw hoofdstuk in hun leven geven via buurt-/sociale initiatieven waardoor mensen zich geaccepteerd voelen, uit isolement komen, vertrouwen opbouwen, actief zijn, vaardigheden leren en zich optimistisch voelen dankzij ‘doe-dingen’ met hulp van professionals (die uitgaan van wat mensen kunnen en willen).

Vaak gaat het in De Groene over verkeerd denkende mensen en een overheid die het verkeerd doet. De grootste kloof is niet geografisch maar die tussen intellectuelen die het zelf goed hebben (bezit van een eigen woning en een betaalde baan) en de rest van Nederland, de mensen die minder reden tot tevredenheid hebben (met name PVV- en SP-stemmers) of die een hekel hebben aan de bevoorrechte klasse (FvD en ex-FvD, PVV én SP). Als klimaatbeleid meer gericht wordt op sociale noden (lagere energierekening door middel van energiebesparing) en gericht is op buurtverbetering door vergroening en samen dingen doen, dan wordt deze kloof wat minder.

RENÉ KEMP, Maastricht

Scum

De vice-voorzitter van Labour, Angela Rayner, typeerde de Tory-ministers als scum (schuim/uitschot) en kreeg daarvoor als ik de berichten mag geloven een daverend applaus in een meeting tijdens het Labour-congres. De Groene berichtte daarover in het nummer van 14 oktober.

De reactie van Jacob Rees-Mogg, u weet wel, de man die ostentatief languit ging liggen slapen op de voorste banken in het Lagerhuis om zijn minachting te tonen toen Labour aan het woord was, was dat schuim altijd komt bovendrijven.

Ik denk dat hij niet weet dat schuim van de meeste gerechten wordt afgeschept. Misschien is het voor ons ook tijd om het schuim van de samenleving af te scheppen en weg te gooien, zodat de samenleving weer wat helder wordt.

HARRY BLEEKER, Amsterdam

Er is nog maar één partij over

Het betoog van Marcel ten Hooven (in De Groene van 14 oktober), dat voor 99,9 procent bestaat uit mens-centrale onderwerpen als solidariteit, bestaanszekerheid en sociale gerechtigheid, eindigt met het idee van ‘een programma dat in het klimaatbeleid de “wil tot sociale gerechtigheid” in het oog houdt’. Het gaat de PvdA om solidariteit, niet met de natuur, maar met de medemens, waar ook ter wereld. Maar het is de natuur die dreigt ten onder te gaan aan menselijke activiteiten op gigantische schaal. De mens graaft z’n eigen graf door het bagatelliseren van problemen die ertoe doen.

De PvdA en ook GroenLinks zijn met mens-centrale zaken bezig, daarna met de natuur. De populisten en de VVD zijn eveneens met mens-centrale zaken bezig en in het geheel niet met natuurproblematiek. Daarom stem ik maar op de Partij voor de Dieren.

DICK SPEIJERS, Nuenen

U kunt uw ingezonden brief van maximaal 400 woorden sturen naar groene@groene.nl