Superdivers Rotterdam

Rotterdam is een heerlijk veelkleurige stad, en het is hoog tijd om ‘010’ op een hoger voetstuk te plaatsen dan ‘020’ waar het op diversiteit aankomt. Die constateringen van Walter van der Kooi (in De Groene van 25 oktober) kan ik van harte onderschrijven. Toch, zou het echt waar zijn dat Rotterdammers, zoals gesteld in de aflevering van het programma Tegenlicht, momenteel hun roots hebben in 206 landen? Officieel telt de wereld maar 193 staten. Daar is eventueel nog iets meer van te maken als je bijvoorbeeld Vaticaanstad meerekent, al lijkt het me stug dat er een directe afgezant van de paus zich in de Maasstad heeft gevestigd. Zelfs wanneer we alvast Catalonië, Vlaanderen en Schotland meetellen, kom ik nog niet op het genoemde aantal uit. Superdivers, dat is het zeker – maar juist de echte Rotterdammer zal geen behoefte hebben om daarover extra opschepperig te doen; dat laat men gevoeglijk aan de inwoners van ‘020’ over.

HENRI DE WAELE, Nijmegen

Burgers en vakbonden

In haar stuk ‘Burgerslobby’ (in De Groene van 18 oktober) poneert Aukje van Roessel de zeer relevante vraag: ‘Wie lobbyt er eigenlijk voor de burgers?’ Het zijn voornamelijk bedrijven die de dienst uitmaken in de BV Nederland. Ook stipt ze aan dat de vakbondsvertegenwoordigers in de afgelopen dertig jaar niet geschikt zijn gebleken voor de burgerlobby. Met deze pijnlijke constatering slaat Van Roessel de spijker op de kop. Bestuurders van veel vakbonden zijn steeds meer van het oorspronkelijke idealisme afgedwaald, uit angst de positie aan de poldertafel kwijt te raken. De straat op gaan wordt tegenwoordig gezien als ‘te risicovol’, want wat moeten de ‘overlegpartners’ wel niet denken? Meepraten kunnen de vakbonden nu nog steeds, maar met weinig tot geen resultaat. Als er al eens een succesje wordt geboekt, is dat vooral een symbolisch succes. Eentje dat niet zozeer een verbetering voor de positie van de burger behelst, maar met name de schade in nieuwe plannen lichtelijk beperkt. Het gevolg? Een almaar groeiende afstand tussen de burger en ‘zijn’ vakbond. Het aantal leden is logischerwijs tanende. Tijd voor de vakbonden om te beseffen voor wie zij op aarde zijn.

KOEN MARÉE, Groningen