Post week 44

2-30

Psychedelica als medicijn

In vier pagina’s geeft Zoran Bogdanović (De Groene, 24 oktober) een goed overzicht van de stand van zaken van het therapeutisch gebruik van entheogenen. De ‘war in drugs’ is echter nog niet voorbij. Sterker nog: in oktober oordeelde de Hoge Raad dat het vervoer, het bezit en het gebruik van ayahuasca (Daime) geheel verboden is in Nederland. Wat dit arrest betekent voor wetenschappelijk onderzoek is nog onduidelijk, maar in de VS is het juridisch heel moeizaam gebleken om experimenteel onderzoek op te zetten. Daar is nu eindelijk wel licht in de tunnel zichtbaar. Hier zetten we de klok terug en houden vast aan vooringenomen repressie.

JACQUES VAN DER VELDE, Den Haag/Florianopolis

Ursula von der Leyen

Opmerkelijk dat in het artikel ‘Goed is wat nuttig is’ (De Groene, 24 oktober) een nieuwe sleutelfiguur in de Europese Unie op voorhand zoveel vertrouwen krijgt van een kritische journalist. Vanuit Berlijn beschouwt Anja Maier de benoeming van de aanstaande voorzitter van de Europese Commissie impliciet als een verantwoorde keuze. Als ervaren commentator heeft Maier ook kritiek, maar haar indruk lijkt overwegend positief. Dit zegt wel iets, want Maier is uitgesproken links en Von der Leyen komt uit de school van Merkel. De Groene heeft zelf om het stuk gevraagd en liet het vertalen voor de eigen lezers. Een goed idee, lijkt me, dat je in ons land te weinig tegenkomt.

Zelf vind ik het stuk vooral verrassend. Dit omdat bij mijn weten de Duitstalige kranten niet weglopen met de recente politieke prestaties van Von der Leyen. Het Duitse defensiebeleid is een drama. Daar wordt blijkbaar nog gedacht dat de Amerikanen wel komen helpen als de Russen lastig worden. Ik zal niet beweren dat een ander het beter had gedaan op Defensie, het is in dit opzicht nu eenmaal een ingewikkeld land. En Merkel is ook niet precies een defensiespecialist.

Waar Maier echter niet over rept, is de reden van de benoeming. Politieke benoemingen hebben zoals bekend niet altijd iets te maken met de geschiktheid van de kandidaat. En in een internationale club als in Brussel gaan andere factoren zoals nationaliteit per definitie al voor. Het resultaat is ernaar, maar dit terzijde.

En als je een positief stuk over een bepaalde benoemde kandidaat schrijft, zou je behalve de kwaliteiten van deze kandidaat misschien toch ook de werkelijke reden van de benoeming ter relativering wel even mogen aanstippen. Al was het maar uit begrip voor kandidaten op wie juist om deze reden de keus niet heeft mogen vallen.

JAAP SCHALEKAMP, Den Haag