Post week 49

Henk Bleker

Het plan van de boeren en het kabinet tot herijking of verplaatsing van Natura 2000-gebieden is niet realistisch. Verplaatsing van de mest- en stikstofproductie (grotere veebedrijven) naar Duitsland of Polen levert in EU-verband daarentegen wel een duurzame oplossing. Dit kan het landbouwbedrijfsleven zelf realiseren, zelfs op korte termijn als gekozen wordt voor uitkoop via tenders. Het levert in Nederland dan stikstofruimte voor de woningbouw en geeft de Natura 2000-gebieden weer overlevingskans. Het ingespeelde duo Henk Bleker (zie het profiel in De Groene van 28 november) en LTO-voorman Marc Calon zou hierin het voortouw en de regie kunnen nemen. Zij kennen de materie en de weg. De in Nederland blijvende landbouwbedrijven krijgen een rol in een grondgebonden kringlooplandbouw: een ‘landelijk-gebied-met-brede-doelstelling’. Dat lijkt mij een perspectiefrijker plan. Verantwoordelijkheid nemen.

HILMAR F. SCHURINK, Terschelling

Anglofobie

Het artikel van Daniël Rovers in De Groene van 21 november is mij uit het hart gegrepen. Niet enkel omdat ik mij al jaren groen en geel erger aan al die lui die ik ‘O.M.G.’ hoor uitroepen. In het Nederlands is dat gewoon ‘Hemeltjelief’ of ‘Jezus Christus’. Maar dat klinkt die mensen waarschijnlijk niet interessant genoeg? Of zij moeten gedachteloos nablaten wat ze via de media en elders hoorden? Als Nederlandse kan ik mij nooit zo volkomen uitdrukken in het Engels als in de taal die ik van ons moeder leerde.

In Australië, jaren terug, kwam ik eens van Melvyn Bragg een boek over de geschiedenis van het Engels tegen. Daarin wordt uiteengezet hoe de Engelse taal als het ware ontstaan is als een ‘afvalputje’ van de Europese talen. Dat wil dus zeggen dat wij ons ook nog eens behelpen met een voertaal die het minste van het minste aan uitdrukkingsmogelijkheden heeft. Daarbij is het ook nog een taal die zeer anti-vrouw is. Ja, want sinds de regering van Elisabeth I is qua woordgebruik het Engels praktisch bevroren, het toont nu nog de zestiende-eeuwse samenleving. Behalve de queen en de verpleegster mochten vrouwen geen publieke functies vervullen en hoefden ze dus in het Engels niet genoemd te worden. Vrouwen in functies zijn daardoor in die taal nog steeds onzichtbaar. De man is de norm.

De biologe Robin Wall Kimmerer schreef: ‘Finding the words is another step in learning to see.’ Daarom gebruik ik liever de ruime blik van het Nederlands om mijn woorden uit te kiezen.

MARIA VAN DE LOOVERBOSCH

Genesis 1:26

Marja Pruis is een geweldenaar. Dat ze goed kon schrijven was mij al bekend. Maar haar column ‘Genesis 1:26’ (De Groene, 14 november), een miniroman, raakte mij zozeer dat ik het niet kan laten de loftrompet te steken. Wat een zeggingskracht, wat een humorvolle en ontroerende vermenging van het herkenbare getob van een mens in het alledaagse sociale verkeer, met het naar betekenis smachten van hetzelfde weifelend individu. Humanisme, religie en het persoonlijke komen op fantasierijk geschreven wijze bijeen en culmineren in een zelden vertoond hoogstandje van literatuur. Grote klasse.

BRAM MOURIK, Sommelsdijk