Dat oude PSP-lijk

Stephan Sanders gaat de psp te lijf (in De Groene van 19 januari) met een snelheid die doet denken aan de wijze waarop Donald Trump Meryl Streep wegzette. De psp zou bestaan uit fellow travellers met weinig historisch bewustzijn. Dat doet geen recht aan deze partij.

Ik geef toe, de pacifistische bloedgroep binnen GroenLinks is nog aanwezig onder een aantal van de leden, maar heeft helaas geen woordvoerder meer in het parlement. GroenLinks heeft zich aangepast op dit gebied. Als student theologie aan de VU maakte ik rond 1968 de overstap van de arp naar de psp. Juist vanwege de scherpe analyses van én de werking van het geweld. Verschillende hoogleraren ethiek aan de theologische faculteiten van de UvA en de Utrechtse universiteit waren actieve leden binnen de psp. Ik noem de hoogleraren Hannes de Graaf, Krijn Strijd en Wessel Verdonk.

De Tweede-Kamerleden Bram van der Lek en Fred van der Spek waren scherpe analisten van de buitenlandse politiek en grote kenners van de bewapeningswedloop en de invloed van de wapenindustrie. Met zo’n denkkracht in huis was Jolanda Sap nooit begonnen aan haar naïeve tango met Mark Rutte rond Uruzgan. Helaas.

Ik ben vanaf het begin lid van GroenLinks geweest en heb bedankt na de steun van de partij aan de Afghanistan-missie. Ik kies er nu voor om weer lid te worden. Niet vanwege de buitenland- en defensiepolitiek van GroenLinks, maar wel vanuit de overtuiging dat het nu de hoogste tijd is dat velen weer politiek actief worden. Wie weet komt dat oude psp-lijk weer een beetje tot leven. Voor een theoloog is niets te wonderlijk.

BRAM GRANDIA, Doesburg

Doemdenkers hebben niet het laatste woord

De roep ‘Weg met het democratisch doemdenken’ getuigt van realiteitszin.

Daardoor daagt die roep uit waargemaakt te worden. Helaas schiet daartoe het essay ‘De kiezer is niet gek’ van Tom van der Meer te kort (in De Groene van 12 januari). Het beeld van ‘een volwassen democratie’ dat hij ons voorspiegelt, is geen realiteit. Daarentegen ga ik er wel vanuit dat het ooit realiteit zal worden. Oftewel door ons gezamenlijk waargemaakt én in leven gehouden zal worden, in het belang van het algemeen.

In die vooronderstelling ga ik uit van een ooit begonnen democratiseringsproces dat nog (!) steeds niet is afgerond, gelijk het proces van menswording dat daar gelijke tred mee houdt. Overstijgende evolutionaire processen die niet los van elkaar gezien kunnen worden. Integendeel, van oudsher wezenlijk met elkaar verbonden zijn. Dit impliceert dat er pas gesproken kan worden van een volwassen democratie op het moment dat de mens tot volle wasdom is gekomen. Heb het gevoel dat dat moment zo langzamerhand bereikt wordt. Vandaar dat ik de toekomst met vertrouwen tegemoet zie, al het moedeloos makende crisis- en doemdenken ten spijt. Tegen de gang van de evolutie is nu eenmaal geen kruid gewassen.

WOUTER TER HEIDE, Zwolle

Het Waalse parlement

In het zeer lezenswaardige artikel ‘Schouderklopjes en high-fives’ in De Groene van 12 januari komt het vrijhandelsverdag ceta aan bod, en met name het verzet tegen dit verdrag van het Waalse parlement. In tegenstelling tot wat journaliste Gabriella Adèr schrijft, bevindt dit parlement zich echter niet ‘op een steenworp van de Brusselse bubbel’, maar wel in Namen, de officiële hoofdstad van Wallonië. Daarom ook dat Paul Magnette, de Waalse minister-president, onderhandelingen over zulke verdragen in de toekomst wil voeren aan de hand van zijn eigenhandig opgestelde Verklaring van Namen. Zeg dat een Belg van buiten de Brusselse bubbel het gezegd heeft :-).

SENNE STARCKX, Mol (België)

Het mysterie Ferrante

Wie verschuilt zich achter het pseudoniem van de Italiaanse bestsellerschrijfster Elena Ferrante? Sinds de internationale doorbraak van de De geniale vriendin-cyclus vraagt de hele wereld het zich af. De Groene Amsterdammer heeft ‘haar’ in 2015 geïnterviewd en volgt het kat-en-muisspel van het Italiaanse fenomeen op de voet.

Op 15 februari geeft Groene’s Italië-correspondent Anne Branbergen een lezing over het raadsel Ferrante voor Dante Alighieri Amsterdam.

15 februari, 20.15 uur, Het Amsterdams Lyceum, Amsterdam. Toegang € 10. Kaartjes bestellen via dante-amsterdam.com