Bulgaren

Goed dat eens voor het voetlicht kwam dat Bulgaren ons meer te bieden hebben dan alleen criminaliteit en lichtekooien (De Groene Amsterdammer van 5 december). Dat de Bulgaars-orthodoxe kerk volgens de schrijfster van het artikel, Irene van der Linde, zelfs over een Paulusevangelie blijkt te beschikken maakt hun aanwezigheid hier nog extra bijzonder. Wij, in het Westen, kennen Paulus weliswaar als onvermoeibaar brievenschrijver, maar het evangelie van Paulus heeft onze contreien tot op heden nog niet bereikt.

Beetje opletten voortaan, maar ga zo voort met jullie prima blad.

Bert Arends, Barendrecht

Racisme

De cartoon van Anone en de prent van Gorilla in De Groene Amsterdammer van 5 december en het feit dat de redactie ze plaatst, vallen me tegen en doen denken aan het wegwuifgebaar van Pechtold, toen hem in de wandelgangen van de Tweede Kamer door een tv-journalist zijn mening over de zwartepietendiscussie werd gevraagd. Ze zijn even ongepast als een grapje over de dood door een behandelend arts bij het bed van zijn stervende patiënt. Laat zo’n aardigheid over aan de patiënt zelf.

Er is niets grappigs aan (de discussie over) racisme in Nederland en het relativeren ervan komt vrijwel altijd van de kant van hen die er nog nooit aan den lijve door geraakt zijn, omdat ze er zeker van kunnen zijn er nimmer het slachtoffer van te worden. Het is een voze illusie te denken dat de Nederlandse samenleving in dit opzicht ook maar een haar beter is dan andere waarover wij ons regelmatig kwaad maken, zoals de Griekse met haar Gouden Dageraad, de Oostenrijkse met haar Burschenschaftler en de Franse met het Front National.

Heus, niet alles is leuk.

Rob Hamburger, Dordrecht

Oproep aan lezers

Sinds augustus doen journalisten, in het kader van de masterclass onderzoeksjournalistiek onder leiding van Marcel Metze, bij De Groene Amsterdammer onderzoek naar de precieze invloed van zorgverzekeraars op de kostenontwikkelingen en financiële stromen in de zorgsector.

Om een goed begrip te krijgen van de positie van de zorgverzekeraars binnen het zorgstelsel is inzicht in de beleggingen en investeringen van deze bedrijven vereist. Beleggingslijsten kunnen bijvoorbeeld zeer behulpzaam zijn. Ook niet-zorggerelateerde investeringen kunnen van belang zijn.

Mensen die toegang hebben tot deze documenten kunnen via de beveiligde website publeaks.org de inkoopcontracten uploaden. Deze website is speciaal gemaakt zodat mensen met vertrouwelijke maar maatschappelijk relevante informatie deze met journalisten kunnen delen op een veilige en anonieme basis.

Wij hopen zeer dat u ons aan informatie kunt helpen.

Rectificatie

In de laatste aflevering van de rubriek Kijken van Rudi Fuchs is tijdens het productieproces per abuis het schilderij Kazimir Malevich, Zelfportret in twee dimensies, op zijn kop geplaatst. Hieronder is het schilderij op de juiste manier afgedrukt.

Beeld: Stedelijk Museum