Treub

Wat leuk dat Chris van der Heijden aandacht besteedt aan een biografie van Treub (in De Groene van 12 januari). Er is zoveel meer over die persoon te zeggen. Wie weet bijvoorbeeld dat hij in zijn wethoudersperiode in Amsterdam de problemen van het corrupte en disfunctionerende bouwtoezicht aanpakte en daarbij ook een soort founding father werd van de gemeentelijke rekenkamer? En inderdaad, onder leiding van de radicalen (pas later heetten zij vrijzinnig-democraten of sociaal-liberalen) zijn na 1890 veel hervormingen in de lokale samenleving doorgevoerd, in Amsterdam en ook in andere steden zoals Deventer. De sociaal-democratie die in de twintigste eeuw in de steden de macht overnam heeft aan die voorgeschiedenis liever geen aandacht willen besteden; immers, de geschiedschrijving is de geschiedenis van de machthebbers. En ook de huidige dominante stroming in veel gemeenten, d66, kent niet de eigen voorgeschiedenis. Dat verklaart misschien waarom de straatnaamgeving zo weinig aandacht had voor de grondleggers van de moderne gemeente.

FRANK GALESLOOT, Deventer

Vuile olie

Op de foto bij het artikel ‘Eén vonkje en het was afgelopen’ (in De Groene van 26 januari) is inderdaad een tanker afgebeeld, het linkerschip is echter geen containerschip maar een afzinkbaar zware-ladingschip met de karakteristieke buoyancy towers aan de achterzijde.

BART PIROVANO, Haarlem

Trumps decreten

In de rubriek In het nieuws (in De Groene van 2 februari) schrijft Rutger van der Hoeven over presidentiële decreten: ‘een vorm van regeren buiten het parlement om die niet in de Amerikaanse grondwet staat’. Dit wekt de indruk dat dit ongekend is voor een president. Elke president (ook Obama) begint echter zijn termijn met het afkondigen van decreten. Dat betekent overigens niet dat die ook daadwerkelijk worden uitgevoerd; Obama tekende ook een decreet dat bepaalde dat Guantánamo Bay moest worden gesloten en we weten hoe dat is afgelopen.

Donald Trump is op heel veel zaken te bekritiseren, maar het gebruik van decreten behoort daar niet toe.

MATTHIJS VAN DER WILK