Anachronistisch citaat

Joost de Vries citeert in zijn boekrecensie ‘De “innerlijke waarheid”’ (in De Groene van 11 februari) de Oostenrijkse filosoof Otto Weininger: ‘Pogingen van de Joodse pers om de Dolksteekmythe te weerleggen, zijn nutteloos. Je kunt alles wel bewijzen en weerleggen. Maar het is een feit dat elke Duitser het in zijn bloed heeft.’ Dit citaat is echter niet van Weininger, maar van de Duitse auteur Hans Blüher. Weininger had zichzelf veel eerder al – in 1903 – van het leven beroofd in het sterfhuis van Ludwig van Beethoven.

IAIN DE JONG, Nieuwegein

Matdatum

In De Groene Amsterdammer (van 11 februari) maakt Aukje van Roessel gewag van het begrip ‘matdatum’, de dag waarop de brief met de oproep om zich te melden voor de coronavaccinatie thuis op de mat valt. Zij belde onmiddellijk een tachtigplusser, want voor de leeftijdsgroep tachtig tot en met 84 jaar was die matdatum vrijdag, 5 februari. Jammer genoeg nam deze tachtigplusser niet op. Welnu, ook ik had de oproep op de mat aangetroffen, waarna ik onmiddellijk het daarin vermelde nummer belde.

Samengevat ging het gesprek ongeveer zo:

Ik: ‘Ik wil een afspraak maken voor de twee coronavaccinaties.’
Medewerker: ‘Dat kan. U kunt in Tilburg, uw woonplaats, terecht.’
(Korte pauze)
‘O nee, daar kan wel de eerste prik worden gegeven maar niet de tweede. Die moet dus elders worden geplaatst. U kunt in Breda terecht.’
Ik: ‘Dan kiezen we voor de tweede prik daar maar voor.’
Medewerker: ‘O nee, daar kan wel de eerste prik worden gegeven maar niet de tweede. Die moet dus elders worden geplaatst. U kunt in Best terecht.’
Ik: ‘Dan kiezen we voor de tweede prik daar maar voor.’
(Korte pauze)
Medewerker: ‘O nee, daar kan wel de eerste prik gegeven worden maar niet de tweede. Die moet dus elders worden geplaatst. U kunt in Veghel terecht.’
Ik: ‘Dan kiezen we voor de tweede prik daar maar voor.’
(Korte pauze)
Medewerker: ‘O nee, in Veghel kan de tweede prik alleen worden gegeven als ook de eerste daar is geplaatst.’
Ik: ‘Doe dan in vredesnaam maar tweemaal Veghel.’
Conclusie: zo raakte ik steeds verder van huis. In plaats van 2 x 2 km (de afstand tussen mijn woning en de Tilburgse prikpost) moet ik als 83-jarige 2 x 54 km afleggen. Wat hebben wij het in ons land toch geweldig voor elkaar.

F. MEEDER, Tilburg

De fictieve dictator

Ester Naomi Perquin schrijft in De Groene van 18 februari: ‘Dictatuur is het vaststellen van de werkelijkheid door één persoon, democratie het betwijfelen van de werkelijkheid door meerdere personen.’ Zo’n zin, daar word ik nou gelukkig van. Dank.

R.J. WISSINK