Ondergang van ons avondlandje

Nationalisme is een sluipende ziekte met een epidemische potentie die kan ontaarden in de dodelijke variant die fascisme genoemd wordt.

Ik voel me verbonden met veel mensen die in Nederland wonen maar ook met andere mensen die niet in Nederland wonen. Nationalisme gaat uit van de premisse dat ik me met alle Nederlanders verbonden moet voelen omdat ze Nederlander zijn. Dat is nogal veel gevraagd. Ik voel me niet verbonden met Jan Smit, laat staan Volendam, eerder het tegenovergestelde.

Om nationalisme en populisme te laten bloeien heb je een vijand nodig en de huidige kaste van in en in laffe politici heeft er in Europa twee zelf geschapen: de Europese Unie en de vluchtelingen.

Op de nadelen en gevaren van deze twee thema’s wordt zeer stelselmatig getamboereerd door groepen die belang hebben bij onrust. Het bizarre is dat voormannen van deze nationalistische en populistische groepen in Nederland geleid worden door nazaten van immigranten, maar niemand die daar om maalt.

Geert Wilders, een geblondeerde nakomeling van Indonesische oorsprong (Katjang) die de Nederlandse grootheid trompettert, hoe geloofwaardig is dat? Zelfs zonder onderzoek lijkt Thierry Baudet van Franse oorsprong. Misschien wel een nazaat van een Hugenoot, maar waarschijnlijk is dat te veel eer voor deze gekunstelde narcist. En dan Pim Fortuyn, die voor het gewone volk opkwam. Hij was veel, maar niet het gewone volk, dat er overigens geen enkel probleem mee leek te hebben dat hij op Marokkaanse jongetjes viel.

Ik zeg u, ik heb genoeg van dit amateuristische pseudonationalisme. Als we dan toch aan nationalisme doen, dan wil ik Friesland vrij. Ik ben een Fries en ik heb er genoeg van om in het Heitelân door bûtenlanders voorgeschreven te krijgen wat ik moet denken. Eén Friesland wil ik, dat samen met Ostfriesland (Duitsland) en Groningen een Europese regio vormt. En dan voeren we de Friese florijn weer in, want de Nederlandse gulden is passé. Afgezien van de herinvoering van de munt is een Europese regio een meer zinvolle en constructieve toekomstgerichte Europese gedachte dan al dat nationalistische gebral bij elkaar.

Er is nog wel een zeer verontrustende gedachte die ik niet uit m’n hoofd krijg, namelijk dat al dit nationalisme en populisme een doel dient. Het doel waar het voorheen ook reeds voor misbruikt is, namelijk om het grootkapitaal te beschermen. Kapitaal verplaatst en vermeerdert zich liefst grenzeloos, mensen daarentegen moeten liefst opgedeeld en verdeeld blijven.

Harry Bleeker, Amsterdam

Institutioneel racisme?

Michael S. Merry’s en Bart van Leeuwens verwijt vorige week dat Rutger van der Hoeven (‘Anatomie van een opstand’, De Groene van 11 februari) ‘het goed gedocumenteerde institutionele racisme waar de (zwarte) studenten tegen ageerden’ onzichtbaar zou hebben gemaakt, verdient een weerwoord. De moderne Amerikaanse instituties zijn scrupuleuzer dan waar ook kleurenblind gemaakt en geschoond van alles wat als onderscheid naar ras of kleur uitgelegd zou kunnen worden. Dit met uitzondering van het stelsel van affirmative action dat beoogt veronderstelde nadelige effecten van historisch racisme te compenseren.

In Amerika bestaat dus geen institutioneel racisme meer en ik zou de documentatie ervan dan ook graag voorgelegd krijgen. Ordinair racisme bestaat natuurlijk wel en is waarschijnlijk onuitroeibaar als een atavisme dat zich uiten kan in het volledige spectrum van afkeer jegens alles wat niet behoort tot de eigen soort. In Amerika manifesteert zich dat bijvoorbeeld in de Klan maar ook in de (black) Nation of Islam. De campusagitatie van zwarte studenten die Van der Hoeven beschreef kan ook verklaard worden als uiting van een anti-blank racisme dat aan de minste of meest gezochte aanleiding genoeg heeft om los te gaan.

Klaas Maas, Voorschoten


U kunt uw ingezonden broef van maximaal 400 woorden sturen naar groene@groene.nl