Beste Mounir,

Omdat je artikelen altijd zo persoonlijk zijn spreek ik je ook persoonlijk aan. In je artikel Wij tegen de tata (in De Groene van 9 juni) stel je dat het allemaal goed zal komen als die autochtone Nederlanders van hun vervelende tradities afstappen. Ik geloof er niets van. Alles wat je benoemt gaat over afkomst en nooit over algemene waarden en politieke standpunten. Racisme is niet voorbehouden aan de blanke Nederlanders. Als Turkse migranten worden aangevallen omdat ze aanhangers van Erdogan zijn dan is dat geen racisme, het gaat over politieke standpunten die onverenigbaar zijn met de Nederlandse democratie. Als jij de waarden die binnen grote groepen migranten heersen over huwelijk en seksuele voorkeur duidelijk maakt, dan zijn dat geen bouwstenen voor een nieuw Nederland.

Toch wijt je de etnische profilering binnen de kringen van migranten aan de Nederlandse politiek, aan anderen, terwijl je zo duidelijk maakt dat de waarden die daar leven sterk afwijken van de Nederlandse. Je kennis van de Mediterrane samenleving had je misschien kunnen helpen om de situatie van minderheden in Nederland wat te relativeren. Ten opzichte van wat er in Turkije, Egypte et cetera gebeurt met minderheden zijn hier de mogelijkheden om te veranderen veel groter, en word je niet uit je huis verdreven, verkracht of vermoord.

De voorbeelden – die je met instemming aanhaalt – van migrantenjongeren die ineens ontdekken dat ze geen Nederlander zijn, had je ook kunnen relativeren: het hoort bij het proces van ontdekking dat jongeren doormaken. Waarom zou je niet erg tevreden kunnen zijn met meer dan één bron voor een identiteit? Er is ongetwijfeld discriminatie, maar er zijn vele voorbeelden van succes. Dan is er wel degelijk een ander perspectief: ik zou zeggen hulde aan alle migranten en Nederlanders die een partnerschap zijn aangegaan buiten de dwang van religie, afkomst en nationaliteit.

Henk Laloli, Amsterdam

Predictive policing

Bij het lezen van het artikel over predictive policing (in De Groene van 9 juni) dacht ik: daar gaan we weer. Allemaal newspeak die politici en andere beleidsmakers verblindt met onzin. Vooral omdat ze niets van statistiek begrijpen.

‘Big data’ is uitsluitend een nieuwe techniek om verschillende bronnen aan elkaar te koppelen. Dat is een verbetering. Maar de onderliggende statistiek voor voorspellingen is nog steeds de oude. En die komt nog steeds niet uit boven een verklaring van verschillen van dertig procent. Het grootste deel blijft dus nog steeds ‘gissen en gokken’.

Doen alsof dit deel nu vandaag totaal in beeld is geeft aan dat betreffende leveranciers de boel mooier voorstellen dan deze is en/of dat betreffende beslissers en gebruikers niet begrijpen wat ze aan het doen zijn. Gevaarlijk dus.

J.H. van der Schaaf


Zomerklavers

Op 14 juli komt De Groene Amsterdammer uit met een dubbeldik zomernummer in een verhoogde oplage van 30.000 exemplaren. Dit nummer ligt twee weken lang in de winkel. Mini-advertenties in de rubriek Klavers kunnen tot 8 juli ingeleverd worden. Ga naar: groene.nl/klavers

Zomerklavers

Op 14 juli komt De Groene Amsterdammer uit met een dubbeldik zomernummer in een verhoogde oplage van 30.000 exemplaren. Dit nummer ligt twee weken lang in de winkel. Mini-advertenties in de rubriek Klavers kunnen tot 8 juli ingeleverd worden. Ga naar: groene.nl/klavers