Hé, is dat niet waar minister Donner (Binnenlandse Zaken) op instigatie van de PVV zo druk mee is? Met het afschaffen van die dubbele nationaliteit? Dat zou een dubbele loyaliteit opleveren, slecht zijn voor de integratie. En dus moeten mensen die Nederlander worden hun oorspronkelijke nationaliteit voortaan opgeven. Eén paspoort wordt de regel.
Dat wetsvoorstel is natuurlijk gericht op nieuwe Nederlanders. Op Turken, die nog wapperen met de verkeerde vlag en niet voor PSV zijn maar voor Fenerbahce. De nieuwe wet is niet echt bedoeld voor Nederlandse expats in China of boeren in Canada. Maar zij vallen er óók onder. Gelijke monniken, gelijke paspoorten. En dus moeten zij van Donner ook hun paspoort inleveren als ze naturaliseren.
Zoals te verwachten protesteren niet de mondenloze nieuwe Nederlanders tegen het wetsvoorstel - die zijn hier immers nog niet. Nee, de groep die zich roert zijn de geëmigreerde Nederlanders die hun paspoort niet kwijt willen. Omdat ze misschien ooit terug willen keren, omdat ze zich emotioneel nog met Nederland verbonden voelen, omdat het ze fiscaal beter uitkomt.
En nu hebben ze een, naar het zich laat aanzien, meerderheid van de Tweede Kamer aan hun zijde gevonden. Martijn van Dam (PVDA) wil dat Donner zijn wetsvoorstel wijzigt en de geëmigreerde Nederlanders erbuiten laat. D66 en GroenLinks zijn het daarmee eens. En omdat ook de VVD het zielig vindt voor de VVD-stemmende expats is er wellicht een meerderheid.
Maar het is van tweeën één. Of iedereen is voor de wet gelijk, óf die wet is onzinnig. Of de expats moeten ook hun paspoort inleveren, óf hun argumenten snijden hout en het hele idee dat mensen geen dubbele nationaliteit moeten hebben kan worden losgelaten.
Het laatste is het geval. Onderzoeken tonen aan dat er helemaal geen probleem is met ‘dubbele loyaliteit’, dat het de integratie niet in de weg staat. Uit de praktijk in andere landen blijkt hetzelfde. En dus eisen steeds minder landen dat het oorspronkelijke paspoort wordt ingeleverd. Ze vinden het wel best, die dubbele nationaliteit. Het past in een globaliserende wereld, en er is begrip voor de behoefte de band met je geboorteland te houden. Donner, de PVV en anderen moeten dat nog even doorkrijgen: dat het bezwaar tegen een dubbele nationaliteit geneuzel is, en bovenal een achterhaald idee. En dat het dus beter is om het wetsvoorstel niet aan te passen aan expats, maar gewoon in de prullenbak te gooien.