Een mening, beste Prins, bestaat uit feiten

Die je vervolgens juist interpreteert.

En niet uit wat flets verhulde verwijten

Waaruit dan blijkt dat je niets hebt geleerd.

De feiten, Prins? Ach, hoor een dwaze moeder,

Zie lijsten van hen die verdwenen zijn,

Bekijk de man die steeds zoekt naar zijn broeder,

Lees de verslagen over martelpijn.

Ook uw schoonpapa had zelf ooit een vriend

Die plots verdween en nooit meer wederkeerde.

Hij steunde, uit oprechtheid, de verkeerde.

Uw schoonpapa heeft dát laatst zelf onthuld.

Hij denkt misschien: ik heb mijn land gediend.

Maar heeft hij niets geweten? Hij heeft schuld!