“Ik verbaas me er echt enorm over dat buiten Nederland het debat over Iran volop wordt gevoerd, maar onze politieke leiders zich liever druk maken over het al dan niet stoppen van Lingo”, schrijft Alex Krijger, werkzaam bij Koninklijke Olie/Shell, in de email waarmee de interne discussie onder de christen-democraten op gang is gekomen. Krijger was een van de ‘de dertigers’, de relatief jonge CDA’ers die de partij eind jaren negentig vernieuwden. “Er wordt nog net niet gezegd: gaat u rustig slapen, de regering waakt over u”, aldus Krijger. Hij schrijft zijn onvrede te willen delen met zijn partijgenoten, onder wie minister Joop Wijn, fractievoorzitter Maxime Verhagen, Europarlementariër Camile Eurlings, de oud-ministers Onno Ruding, Piet Bukman en Hanja Maij-Weggen alsmede voormalig Europarlementariër Jean Penders.

Velen zijn Krijger bijgevallen. “Wij beginnen een genoegzaam in zichzelf verkerend landje te worden”, betoogt ex-staatssecretaris René van der Linden. Alleen Caspar Veldkamp, een CDA’er die op het ministerie van buitenlandse zaken werkzaam is en wordt getipt als potentieel staatssecretaris, sust zijn partijgenoten. Vooral de PvdA is schuldig, schrijft hij in de interne vertrouwelijk correspondentie die De Groene Amsterdammer in bezit heeft, omdat voor die partij de buitenlandse kwesties momenteel het lastigst liggen.

Van der Linden, die momenteel voorzitter is van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa, bestrijdt dit zonnige beeld. “Wij dreigen het oude adagium van de SP tot het onze te maken, namelijk: wij zijn tegen.” Zelfs binnen de Europese christen-democratische fractie lopen het CDA uit de pas, meent hij. “Steeds meer wordt Europese politiek gevoerd vanuit (kortzichtige) binnenland politieke (electorale) effecten. (…) Een clash met Turkije eind dit jaar zal langdurig ernstige schade veroorzaken”, aldus Van der Linden.

Desgevraagd voegt hij daar in De Groene Amsterdammer aan toe: “Het is schadelijk voor onszelf om de blik zo naar binnen te richten. Politici moeten zich realiseren dat zij het beeld van Europa bepalen. Als zij niet gewoon eerlijk zeggen dat wij de grootste netto-profiteurs zijn van de EU, maar klagen over geld, dan zal de bevolking dat uiteindelijk ook doen. Weten Nederlanders wel dat het uiteindelijk veel erger voor Europa is als Turkije afhaakt dan voor Turkije?”