In februari 2007 rijdt de recherche de Porsche Cayenne van Saban Baran klem. Het onderzoek naar deze Turkse pooier maakt duidelijk dat grootscheepse mensenhandel in Nederland nog steeds bestaat. En zijn bende is niet de enige: honderden Nederlandse meisjes belanden jaarlijks onder dwang in de prostitutie, en er zijn taaie Nigeriaanse, Hongaarse, Roemeense, Bulgaarse en Chinese netwerken. Prostitutie is in Nederland sinds 2000 legaal, maar de mensenhandel is daarmee bepaald niet verdwenen.

Mensenhandel beperkt zich bovendien niet tot prostitutie. Aspergestekers, aardbeienplukkers, huishoudsters, koks, standwerkers, schoonmakers, au pairs: er duiken steeds nieuwe voorbeelden op van mannen en vrouwen die gedwongen werken in schrijnende omstandigheden. Hun uitbuiters zetten slachtoffers onder druk met opgebouwde schulden, dreigementen en geweld. Jaarlijks worden zo'n duizend slachtoffers geregistreerd, maar het werkelijke aantal is een veelvoud.

Dit alles gebeurt in Nederland - bij u om de hoek. Hoe kan dat? En bieden recente wijzigingen in het beleid, zoals de nieuwe prostitutiewet, wél een oplossing?

Een debat in aanwezigheid van Corinne Dettmeijer-Vermeulen (Nationaal Rapporteur Mensenhandel), Trouw-journalisten Martijn Roessingh en Perdiep Ramesar (auteurs van Slaven in de polder), Amsterdams Wethouder Eric van der Burg, Magda Berndsen (voormalig korpschef en nu Tweede Kamer D66), andere landelijke politici, en vertegenwoordigers van FairWork (BLinN), CoMensha en andere deskundigen op het terrein van mensenhandel.

Meer info en tickets via De Balie