Brezjnev aan de Amstel is terug! Binnen de hoofdstedelijke PvdA is een potentaat opgestaan die de partij danig op z’n kop heeft gezet. De Amsterdamse afdelingsvoorzitter Bouwe Olij, vorig jaar nog samen met Ruud Koole kandidaat voor de opvolging van Marijke van Hees, heeft de afgelopen weken forse druk uitgeoefend op de kandidaatstellingscommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens ingewijden stelt hij alles in het werk om zelf hoog op die lijst genoteerd te worden. Opdat hij in een volgend college zeker is van een wethouderszetel.

De commissie die over de politieke toekomst van Olij moet besluiten, is door hem zelf benoemd. Aanvankelijk wilde Olij de kandidatenlijst laten samenstellen door het afdelings bestuur waarvan hij voorzitter is. Toen echter bleek dat enkele van de bestuursleden, waaronder hijzelf, ambities koesterden voor de gemeenteraad, zag Olij zich onder druk van derden gedwongen een onafhankelijke commissie in het leven te roepen. Voorzitter van die commissie werd de als belangeloos geldende hoog leraar politicologie Jos de Beus. Het merendeel van de commissieleden onderhield echter nauwe betrekkingen met afdelingsvoorzitter Bouwe Olij. «Hun doel is Olij zo hoog mogelijk op de lijst te krijgen, zodat hij niet te negeren is voor een wethouderspost », aldus een commissielid. In de commissie is een scheuring ontstaan. Zoals het er nu naar uitziet lijkt er bij de presentatie van de concept-kandidatenlijst door een aantal commissieleden een aparte verklaring gepresenteerd te worden. Enkele voorname kandidaten, door de commissie genoteerd in de top vijf van de lijst, zouden te kennen hebben gegeven niet op één lijst met Olij te willen.

Een van de commissieleden bevestigt dat op plaats één van de kandidatenlijst Rob Oudkerk staat. Voor Oudkerk, vakantie vierend in Frankrijk, geldt in ieder geval niet dat hij afziet van zijn kandidaatstelling indien Olij ook meedingt. In maart van dit jaar, tijdens een diner voor twee in een restaurant in de Amsterdamse Pijp, nodigde Olij Oudkerk zelfs uit zich te kandideren voor de gemeenteraad. Oudkerk: «Ik kan bevestigen dat ik kandidaat ben. Maar ik laat het aan de oneindige wijsheid van de commissie over om te beslissen op welke plaats ik kom.»

Landelijk voorzitter Ruud Koole zegt het te betreuren als de commissie er niet in zou slagen met een unanieme voordracht te komen. Hij heeft er echter alle vertrouwen in dat commissievoorzitter Jos de Beus vóór aanstaande zaterdag, wanneer hij de lijst openbaar wil maken, een oplossing vindt. Met de kandidatuur van Bouwe Olij is verder niets mis, zegt hij. «Formeel is het geen bezwaar als een afdelingsvoorzitter zich verkiesbaar stelt, op voorwaarde dat de betrokkene zich niet bemoeit met de kandidaatstelling. Ik heb begrepen dat Bouwe geen enkele vergadering waarop over de lijst werd gesproken, heeft bijgewoond.»

Toch ware het sjieker en verstandiger geweest als Olij op het moment dat hij besloot zich te kandideren, zich terug zou trekken uit het bestuur van de afdeling, dat eindverantwoordelijk is voor de kandidatenlijst. Olij besloot dat niet te doen en wekte hiermee op z’n minst de indruk alle touwtjes in handen te willen houden.

Bouwe Olij zelf hield zich onbereikbaar voor commentaar.