Het Gerechtelijk Laboratorium heeft een vrachtwagen vol schriftelijk materiaal, deels van Opstand, deels van RaRa, met elkaar vergeleken.
En vond zeven spelfouten die door zowel RaRa als Opstand zijn gemaakt.
Het zijn de woorden gezamelijk, burgermeester, politiecorps, sexuele, productie, intelligentia en kakafonie, waarvan het Groene Boekje ons leert dat zij in werkelijkheid als gezamenlijk, burgemeester, politiekorps, seksuele, produktie, intelligentsia en kakofonie moeten worden geschreven.
Lukte het, lezer, dit keer een beetje, met het Groot Dictee (Diktee?) van de Nederlandse Taal? Ik heb zelf ook een keer in de bankjes van de Eerste Kamer plaats mogen nemen. In de loop van mijn leven heb ik heel wat velletjes tekst volgetikt, zodat ik na afloop mijn aantal fouten hoogmoedig op nul taxeerde (takseerde?). Het waren er in werkelijkheid… Laten wij er diskreet (discreet? over zwijgen. Een ding is zeker: leg de geinkrimineerde (geincrimineerde?) woorden aan Philip Freriks en de zijnen voor - en de fouten zijn even talrijk als pepernoten op Sinterklaasavond.
Want driekwart der Nederlanders schrijft gezamenlijk zonder n, respektievelijk politiekorps en produktie met een c. Seksuele wordt door iedereen, behalve door de dienstdoende eindredakteur, met een x geschreven. Ja, burgermeester is een evidente merkwaardigheid. Maar intelligentia? Ik zou ze niet de kost moeten geven. En kakafonie? Wist u echt dat dit woord in werkelijkheid kakofonie luidt? Ik wist het in elk geval niet, het wordt trouwens door vrijwel iedereen als kakafonie gespeld, mede omdat je over kakofonie - probeer het maar - onherroepelijk je tong breekt.
De justitie heeft eerst proberen te bewijzen dat de RaRa-teksten op een schrijfmachine van het Opstandcollectief zijn geschreven. Mislukt. ‘Het technisch onderzoek, dat werd verricht door personeel van het Gerechtelijk Laboratorium van het ministerie van Justitie, bleef zonder gunstig resultaat’, meldde het proces-verbaal. Het is een formulering die op een zekere vooringenomenheid wijst. Volgde de - eveneens op een sof uitgelopen - tekstcritische analyse van de diverse dokumenten. Wat zeggen de gerechtelijke schriftexperts? Zij ‘sluiten niet uit’ dat de RaRa-claimbrieven door de mannen van Opstand zijn geschreven. Het klinkt als de agressieve rationalisering van een geleden nederlaag.
Nu zal, melden de dagbladen, op korte termijn worden beslist of de beide verdachten, Krikke en Muter, strafrechtelijk worden vervolgd. De zaak is in handen van het openbaar ministerie in Den Haag. De eerstverantwoordelijke voor een dergelijke beslissing is mevrouw Sorgdrager, de minister van Justitie. Zij kent in justitieel Den Haag de weg, beter dan wie dan ook, en is verstandig genoeg om te voorkomen dat haar personeel zich andermaal belachelijk maakt.