Ondertussen hangt het blad ook van geheel andere zijde ellende boven het hoofd. Woedend reageerde een groep antifascistische actievoerders uit Friesland op de bijdrage van kunstenaar-onderzoeker Peter Edel in de vorige Ravage. Op zoek naar de ware reden van de opkomst der nazi’s stuitte Edel op de betrokkenheid van Britse en Amerikaanse banken. Hij schrijft: ‘Achteraf is gebleken dat de ondersteuning van de nazi’s door het Anglosaksische establishment en joodse bankiers er nooit op gericht is geweest definitief een duizendjarig rijk te vestigen, zoals Hitler voor ogen stond. De uiteindelijke bedoeling van de opkomst van Hitler en trawanten was de totale vernietiging van Duitsland en dat is ook gebeurd.’
Edels artikel, ‘Kanttekeningen bij Herdenking’ getiteld, veroorzaakte een ware aardschok in het actiemilieu. Met name de passages waarin Edel de rol van enkele bankiershuizen van joodse oorsprong noemde, leverde Ravage heftige kritiek op. In de jongste edtitie van Ravage staat een ingezonden brief van ‘enkele antifascisten/s uit Friesland’, daarbij gesteund door het bestuur van de vereniging PEL, de werkgroep tegen bevolkingspolitiek Helix en de redactie van het Friese actieblad Funest, waarin de redactie wordt beschuldigd van antisemitisme, en het dringende verzoek krijgt zich te distantieren van Edels artikel. De Friezen trekken zelfs een vergelijking tussen Edels verhandeling en het antisemitische smaadschrift De protokollen van de wijzen van Zion. Zij spreken over ‘het antisemitisme van links’, dat dringend aan een onderzoek toe zou zijn. De brief gaat in het blad vergezeld van een reactie van Edel. Daarin verwijst hij onder meer naar het werk van Wim Klinkenberg en Hannah Arendt, die de rol van het Angelsaksische establishment in de financiering van Hitler al eerder onderzochten. Iedere kritiek dat hij zich schuldig maakt aan antisemitisme, wijst Edel van de hand: ‘De holocaust blijft de grootste misdaad uit de wereldgeschiedenis, laat daar geen twijfel over bestaan.’ Dat de Friese antifascisten niet bereid zijn om zich in zijn theorie te verdiepen, vindt hij choquerend. Edel in zijn reactie aan de Friese antifascisten/s: ‘Dat jullie blijkbaar niets hebben vernomen van de rol die bankiers zoals Warburg en Rothschild voor en tijdens de oorlog hebben gespeeld, kan ik nog wel begrijpen. De literatuur die over dit onderwerp geschreven is, valt nu eenmaal niet voor een ieder gemakkelijk te vinden. Dat komt voor een belangrijk deel door groepen als jullie, die de eerste de beste nuance op het gebied van geschiedschrijving rond de Tweede Wereldoorlog onmiddellijk verketteren als een vorm van antisemitisme.’ De redactie van Ravage neemt het in de jongste editie voor Edel op. De redactie: ‘Het argument dat Edel met zijn geschrift koren op de molen van revisionisten en holocaust-ontkenners strooit, wijst Ravage van de hand. Bij de stelling van Edel dat joodse bankiers als onderdeel van het Anglosaksische establishment uit waren op de vernietiging van Duitsland, kun je vraagtekens zetten. Maar dat hiermee een rechtvaardiging zou worden gegeven voor de Shoah, zoals de antifascisten/s stellen, begrijpen we niet. Een open discussie over antisemitisme binnen linkse kringen zullen wij ondersteunen. Maar dan moet het wel een open discussie zijn. Dat betekent dat alles bespreekbaar is, dus ook feiten die eventueel koren op de molen zijn van antisemieten.’
Niet bekend