Uit een onderzoek van de Universiteit van Utrecht bleek dat nu nog maar weinig illegalen criminele activiteiten bedrijven. Waar zijn al die schrikverhalen eigenlijk op gebaseerd? Uit het onderzoek bleek ook dat er in heel Nederland maar zestig a tachtigduizend illegalen wonen. Waarom zou men deze mensen via razzia’s opsporen? Illegalen houden zich in het algemeen angstvallig aan de wet, bang om op te vallen.
Het verhaal van zo'n illegale buitenlander wordt verteld in Nieuwsbrief 7 van het Autonoom Centrum. John vroeg in 1993 asiel aan, werd op Schiphol geweigerd en drie maanden in de grensgevangenis opgesloten. Daarna werd hij domweg op straat gezet. Hij wist door middel van een bescheiden baantje een bestaan op te bouwen met vriendin en kind. Maar de afgelopen vijf maanden zat hij opnieuw vast in de Tilburgse illegalenbajes, nadat hij door het Mobiel Toezicht Vreemdelingen in de trein achter de grens was aangehouden. De perspectiefloosheid van zijn zaak en de uitzichtloze vreemdelingenbewaring zetten hem aan tot een zelfdmoordpoging. Daarop werd hij twee weken in isolatie geplaatst. Na vijf maanden werd hij tenslotte vrijgelaten, nog altijd illegaal.
Degenen die niet via de identificatieplicht aan dit systeem willen meewerken, worden nu op veel plaatsen gekort in hun salaris. Vorige week is op een overleg van juristen en deskundigen afgesproken langs twee lijnen te werken. In de eerste plaats zijn er de “half-weigeraars”, die wel bereid zijn hun identiteitsbewijs aan de werkgever te tonen maar niet willen dat daarvan een kopie in de administratie wordt opgenomen. Het is de vraag of zij daar toe kunnen worden verplicht. Daarnaast zijn er de “geheelweigeraars”. Onderzocht wordt of die zich kunnen beroepen op internationale verdragen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Tot eind september kunnen degenen die voor een proefproces in aanmerking willen komen, hun casus sturen naar het Autonoom Centrum, Bilderdijkstraat 165 F, 1054 KP Amsterdam (tel. 020- 6126172). Op 22 september is er vanaf 17.00 uur een bijeenkomst in Wijkopbouworgaan Oud-West, Eerste Helmersstraat 106-C, Amsterdam.