Omdat de zich op de meeste vlakken presenterende kracht binnen een restaurant nog steeds de zwaartekracht is, werd de vloer ongemoeid gelaten. De van huis uit beleefde horizontale bodem is, ook zonder ouderen of gebrekkigen te veel in de kaart te spelen, een aangename bijkomstigheid. Verlichting is iets waaraan getornd kan worden. Golflengte en bron, frequentie en verschijning zijn nog steeds goed om een kijkje in het hart van de uitbater te krijgen. Het mag geen wonder van vernuftige conclusies worden genoemd dat dit allemaal, opgeteld bij de wijze waarop de abnormale patati met de normale patata is samengesmolten door mijn tante, en allen met wie zij zich misleidend door tramritten of spaarzegels verbonden waant, sfeer werd genoemd. Sommigen spreken zelfs van een speciale sfeer. Maar sinds deze luidjes samengebracht zijn in Huize Apart in het daartoe platgebrande gehucht Grootekeete horen we er hoe langer hoe minder over.
Verdere spanning wordt geboden door het zicht op bunsenbranders en erlenmeyers, pipetten en smeltkroezen die de omzettingen in de weefsels verhaasten. Hoewel zij anders wellicht door natuurlijke rotting ook verteerbaar zouden zijn geraakt, was daar dan niet dat geforceerde smakelijke waarop wij de laatste tijd zo verzot zijn geraakt aan meegegeven.
Merk trouwens op dat het uit een iets ruimere reageerbuis ook heel sprakeloos genieten is van een wat hupser bobadillaanse sherry. Komkommersla wordt desgewenst opgediend met op de rand een fleurig strookje lakmoespapier. Maar voor u en ik in dit geval, afkomstig uit de meer sobere generaties, is dat natuurlijk niet direct een must.