In de inhoudsopgave van diezelfde Groene staat een foto van een man te water. Die man is niet, zoals het bijschrift suggereert, Henry James maar Bohumil Hrabal, van wie op pagina 25 een profiel staat afgedrukt.
Ten slotte: In de boekenbijlage van 28 januari is in Vogelaars bespreking van Maurice Blanchot sprake van uitgeverij Gölderlin. Dat moet, uiteraard, uitgeverij Hölderlin zijn.