Rechtzetting

In de ingezonden brief van ambassadeur M. N. Bavly van Israel in De Groene van 22 februari is een vertaalfout geslopen. De laatste zin moet luiden: ‘Ik was er dan ook gelukkig mee dat de uitnodiging (aan Arafat) werd ingetrokken en ook andere fouten werden rechtgezet.’