Rectificatie

In het artikel ‘Is er leven na Emily?’, in De Groene van 29 oktober, is een foutje geslopen. Het stuk Soekarno van Jan Blokker werd niet, zoals op pagina 20 staat vermeld, opgevoerd door Toneelgroep Amsterdam, maar door Het Nationale Toneel uit Den Haag.