Daarin stond onder meer dat Rostelli eens wegens seksuele intimidatie is aangeklaagd. Inmiddels heeft de heer Rostelli ons ervan weten te overtuigen dat deze bewering onjuist is.
DE GROENE AMSTERDAMMER