Rectificatie

In De Groene Amsterdammer van 21 augustus jl. werd een profiel van hypnotiseur Rasti Rostelli gepubliceerd.

Daarin stond onder meer dat Rostelli eens wegens seksuele intimidatie is aangeklaagd. Inmiddels heeft de heer Rostelli ons ervan weten te overtuigen dat deze bewering onjuist is.
DE GROENE AMSTERDAMMER