Rectificatie

Een merkwaardige tikfout maakte van de ‘vleesheuvel’ in het kiprecept van Philip Mechanicus (De Groene van 12 april) een ‘venusheuvel’. In zijn bijdrage van deze week komt overigens wel een venusheuvel voor. En dat is geen tikfout.