Rectificatie

In het artikel ‘Leven na de dood’ in De Groene van 14 april is abusievelijk een verkeerde naam terechtgekomen. De woordvoerster van het Landelijk Steunpunt Rouwbegeleiding (LSR) heet niet Ineke Kienstra maar Evelien Groen-de Lange.