Rectificaties

In de fotocolumn van vorige week is sprake van Agathon Produkties. Dat moet zijn Agatha Produkties. In de rubriek Westeinde van diezelfde week wordt de Bouw- en Houtbond FNV ten onrechte ondergebracht bij FNV Bondgenoten. De Bouw- en Houtbond is echter nog steeds zelfstandig.