‘Iedereen moet etnisch geregistreerd worden.’ Humberto Tan sprak de woorden, daags na de verkiezingen, met weerzin uit. ‘Hoezo? Waarvoor?’ ging de sportjournalist verder. ‘Iedereen moet etnisch geregistreerd worden; dat staat gewoon in het programma van de PVV.’
Het was duidelijk dat hij bijval verwachtte van de andere gasten aan de tafel van Knevel & Van den Brink. Maar Maxime Verhagen, Henk Kamp en Jan Marijnissen hielden hun lippen stijf op elkaar. Ook de twee EO-presentatoren gingen er niet op in. Ze vroegen zelfs niet aan de VVD'er Kamp - die kort daarvoor nog had verteld hoe goed hij vroeger met Geert Wilders had gewerkt - of etnische registratie een breekpunt in de formatie zou zijn. In plaats daarvan keken de aanwezigen zwijgend voor zich uit.
Je zag het ze denken: Tan bijvallen is gevaarlijk, want misschien bazelt hij maar wat en stond er helemaal niets over etnische registratie in het verkiezingsprogramma. Doorvragen kon ook niet, want dan zou blijken dat niemand het programma van Wilders regel voor regel had gelezen. Daarom negeerde men het maar. ‘Voel jij je persoonlijk geraakt?’ vroeg Andries Knevel om de stilte te vullen. Les één voor de tv-interviewer: als je het niet meer weet, snel een persoonlijke vraag stellen.
Pas een paar minuten later durfde Tijs van den Brink het aan om te vragen of Humberto Tan het wel zeker wist, van die etnische registratie. Ja, dat wist hij zeker, want Tan had het PVV-programma wél gelezen.
Huiswerk voor alle journalisten en alle VVD-politici: lees het verkiezingsprogramma van de PVV nog eens goed door! Die opdracht geldt trouwens ook voor alle VVD-stemmers. En zeker ook voor die 36 procent van de Nederlanders die volgens een peiling van Maurice de Hond (mededeling aan De Hond: de verkiezingen zijn voorbij, u mag stoppen met peilen) voor een VVD-PVV-CDA-coalitie zijn.
Behalve het pleidooi voor etnische registratie van iedereen in Nederland staat er in het PVV-programma nog veel meer mallepraat, waar je als toekomstige coalitiepartner maar beter van op de hoogte kunt zijn. Zo wil Wilders een verbod op de koran, sluiting van de grenzen voor Polen, gekozen rechters en een Nederlandse vlag wapperend op iedere school. Verder moet het bijzonder onderwijs worden gehandhaafd, maar gaan alle islamitische scholen dicht. De Nederlandse regering moet het land Jordanië voortaan consequent aanduiden met de naam ‘Palestina’. En de strijd tegen de islam wordt het ‘kernpunt van ons buitenlands beleid’.
O ja, de partij van Wilders zou ook graag zien dat Nederland alle bevoegdheden en vetorechten uit Brussel terughaalt. In de bombastische woorden van het programma: ‘De Staten-Generaal zegt het machtigste instituut van Europa de wacht aan, in dit geval de multiculturele superstaat met als hoofdstad Brussel - het rijk dat ons nog meer islam wil opdringen om elke herinnering aan een onafhankelijk en herkenbaar Nederland te ontnemen.’
Zo gaat het pagina na pagina in het programma van Wilders. Juridisch onmogelijke plannen, rare uitvallen, bizarre stokpaardjes. Je zou erom kunnen lachen, als het niet zo treurig was. Hoe wil de VVD daar ooit een regeerakkoord van bakken?
Terecht ging tijdens de verkiezingsstrijd veel aandacht naar de economie en bezuinigingen. Maar bij het besluit om wel of niet met de PVV te regeren, zouden die onderwerpen geen rol mogen spelen. Er werd de afgelopen week nogal druk gedaan over het feit dat Wilders een dag na de verkiezingen zijn ‘AOW-breekpunt’ opgaf. Dat zou aangeven dat de PVV echt graag wil regeren. Alsof instemming met een verhoging van de AOW-leeftijd de partij van Wilders plotseling een redelijke, rationele coalitiepartner maakt.
Zelfs al stemt Wilders ongezien in met de hele economische paragraaf van het VVD-programma, dan nog zou dat voor Mark Rutte niets uit moeten maken.
Eerst moet de VVD-leider uitzoeken hoe dat precies zit met die etnische registratie, met de strijd tegen de islam, met het verbieden van boeken, met de belasting op hoofddoekjes (ja, ook dat idee heeft het PVV-programma gehaald), en met het schenden of opzeggen van internationale verdragen.
De Nederlandse rechtsstaat, onze betrouwbaarheid als verdragspartner, de plaats van Nederland in de wereld en simpelweg het beschaafdheidsniveau van onze regering: dat zijn de onderwerpen waar het bij de eventuele formatie van een VVD-PVV-CDA-kabinet om moet gaan.