Volgens de andere wet, de WBEAA, moeten grotere werkgevers bijhouden hoeveel werknemers in de zin van deze wet allochtoon en niet-allochtoon is. Werknemers kunnen weigeren zich te laten registreren. De in Grewels bijdrage genoemde vrouw valt echter niet onder de noemer van allochtoon volgens deze wet. Er wordt de laatste maanden met name van werkgeverszijde hard geageerd tegen de WBEAA - en nauwelijks tegen de in dit kader veel verder gaande wet op de Identificatieplicht - met veel sentimenten, onjuiste beweringen en veronachtzaming van de aanleiding van deze wet: tegengaan van racisme op de arbeidsmarkt. Het is dan ook een verademing dat in hetzelfde nummer van De Groene Piet Leenders dergelijke reacties met ‘nonsens’ afdoet.
Heemstede, SIEP VAN DER WERF