Londen - Afghanistan kan hem matig boeien, maar voor een klassenstrijd is Gordon Brown altijd in. Nu de premier geen flauw vermoeden meer lijkt te hebben hoe de Britse economie moet worden gered en een electoraal echec aanstaande is, heeft hij zijn toevlucht gezocht tot de strategie van het ressentiment. Dat bereikte een hoogtepunt met zijn ietwat discriminerende opmerking dat de financiële plannen van de Conservatieve Partij ‘bedacht zijn op de speelweiden van Eton’, de kostschool waar David Cameron op heeft gezeten. Afgelopen jaren hebben de Old Etonians en andere toffs een terugkeer beleefd. Ze nestelen niet alleen meer in landhuizen, maar ook in het Londense stadhuis, de kookstudio’s van de BBC en de hitlijsten, de ‘top of the toffs’. In de politiek, echter, verloopt de integratie van deze inheemse bevolkingsgroep moeizaam. Brown krijgt er geen genoeg van om te wijzen op de elitaire achtergrond van de Cameroons op de oppositiebanken. Elke vraag weet de Schotse Stalin zo te beantwoorden dat hij uitkomt bij de plannen van de Tories om de drempel van de erfbelasting te verhogen.

Nu geven de Conservatieven soms wel voer voor stammentwisten. Zo bleek de Old Etonian Zac Goldsmith, ex-hoofdredacteur van The Ecologist en Tory-kandidaat voor Richmond Park, officieel op de Kaaimaneilanden te wonen, terwijl de Tory-donateur Michael Ashcroft eveneens uit het zicht van de belastinginspecteur wil blijven. De belofte van de Conservatieven om de vossenjacht weer te legaliseren draagt eveneens bij tot de klassenstrijd. Edoch, was dat niet Labours meesterstrateeg Peter Mandelson die onlangs samen met Gaddafi jr. aan het jagen was op het landgoed van de Old Etonian Nat Rothschild?

Cameron tracht zijn partij enigszins te proletariseren. Recentelijk vroeg ‘Dave’ partijgenote Annunziata Rees-Mogg, geboren op de feestdag van de Annunziata, om haar naam te verbasteren tot ‘Nancy Mogg’. De dochter van de bekende ex-Times-hoofdredacteur bedankte beleefd en heeft er vertrouwen in dat de goede burgers van Somerset, waar ze kandidaat staat, niet bevreesd zijn voor haar naam. Misschien kan Cameron beter een tegenaanval inzetten, zoals zijn fractiegenoot George Young onlangs deed. De baronet, een Old Etonian, informeerde bij Labour-minister Harriet Harman of ze Browns offensief tegen aristocratische kostschooljongens waardeert. Immers, ze is het nichtje van een graaf, heeft op een chique meisjesschool gezeten en stuurt haar eigen kinderen ook naar privé-scholen. Cameron kan Brown bijvoorbeeld vragen hoe hij tegenover kamerleden staat die het onderhoud van klokkentorens op hun landhuizen als parlementaire onkosten opvoeren, zoals Labour-staatssecretaris Quentin Davies bleek te hebben gedaan.