De Groene Amsterdammer heeft een enquête doen uitgaan onder 1322 ondernemingsraden. Deze zijn verdeeld over de sectoren handel (12,9 procent); horeca en catering (3 procent); industrie (35,2 procent); vervoer, opslag en communicatie (12,9 procent); zakelijke dienstverlening (28,7 procent); en ‘overigen’ - moeilijk in sectoren in te delen ondernemingen (7,7 procent). In totaal vulden 234 respondenten de enquête in, een percentage van 17,7 procent. Van de respondenten werkt 23,9 procent in een klein bedrijf met tussen de 50 en de 100 werknemers; is 35 procent verbonden aan een middelgroot bedrijf met tussen de 100 en de 250 werknemers; en werkt 41 procent voor een groot bedrijf met meer dan 250 werknemers. Er werd gevraagd naar cameratoezicht, het meelezen met e-mail verkeer, het afluisteren van telefoongesprekken en naar overige, mogelijk privacy overschrijdende maatregelen. Daarbij wezen de respondenten zelf onder andere nog op het zonder toestemming doorgeven van persoonsgegevens aan een verzekeringsmaatschappij en het openen van kluisjes bij langdurige afwezigheid van een medewerker.

Bij de afzonderlijke onderdelen werd ook gevraagd of hiervoor toestemming is gevraagd aan de ondernemingsraad en wat nu de huidige situatie is. Respondenten konden bij iedere vraag ook een eigen antwoord formuleren.

De meest opvallende uitkomst van de enquête is het grote aantal bedrijven waar camera’s hangt (64 procent). Lang niet alle ondernemingen legden daartoe een instemmingsverzoek voor aan de ondernemingsraad (46,8 procent). Dat impliceert dat in ruim 20 procent van de bedrijven geen afspraken zijn gemaakt over onder welke voorwaarden het verkregen beeldmateriaal mag worden gebruikt. Ook blijkt dat in dan 36,4 procent van de werkgevers meeleest met e-mails van hun werknemers. In 8,7 procent van de bedrijven wordt meegeluisterd met telefoongesprekken op de werkvloer.

Het merendeel van de respondenten zegt dat in de afgelopen tien jaar het aantal klachten over privacy van werknemers gelijk is gebleven (53,6 procent), een klein deel ziet een toename (11,2 procent). Een zelfde trend is zichtbaar voor het aantal instemmingsverzoeken aan de ondernemingsraad met betrekking tot privacyschendende maatregelen. Dat is gelijk gebleven, meent 57,5 procent, of toegenomen, zegt 15 procent. Verder wordt duidelijk uit de enquête dat een groot deel van de ondernemingsraadsleden (39,7 procent) vindt dat ze over te weinig kennis beschikken over wet- en regelgeving met betrekking tot privacy.