Stroom gelooft dat de inbreng van creatieve, energieke en enthousiaste kunstenaars onmisbaar is voor een bloeiend kunstklimaat in de stad. Daarom worden talentvolle Haagse kunstenaars ondersteund via de zogenaamde Stroom Invest. Subsidie is maar één manier om de overheidssteun van kunst te benoemen; investering is een ander.

‘Return on Invest’ toont werk van Daan Brinkmann, Sarah Carlier, Robin de Goede, Lilian Kreutzberger, Nishiko, Femmy Otten, Clara Palli Monguilod, Magdalena Pilko en Basten Stokhuyzen. Negen kunstenaars die de afgelopen jaren een Stroom Invest ontvingen.

Daarnaast willen we met ‘Return on Invest’ inzicht geven in de veranderende kunstenaarspraktijk. Kunstenaars werken al lang niet meer uitsluitend in hun atelier maar zijn een soort hybride duizendpoten geworden die lesgeven, bijklussen en op andere manieren geld verdienen en hun werkpraktijk verruimen. Volgens sommige onderzoekers sluit de hedendaagse kunstenaarspraktijk naadloos aan bij het ideaalmodel voor de neo-liberale arbeidsverhouding: die van de flexibele, altijd werkende, zich aanpassende - maar vaak ook onderbetaalde - zzp-er. Of in de woorden van de directeur van de Tate Modern, Chris Dercon; kunstenaars behoren tot de “homo precarius”, de onzekere mens.

Extra activiteiten bij ‘Return on Invest’: 1 juni - tijdens opening: presentatie door beeldend kunstenaar Miek Zwamborn van nieuwe publicaties in de Premium-reeks over de kunstenaars Gamal Ez, Arianne Olthaar en Thom Vink. Naast deze, zijn er ook publicaties van de negen Investkunstenaars bij Stroom te koop. 1 juni - deelname Hoogtij 29, de culturele rondgang 23 mei t/m 22 juli - in de projectruimte Ondertussen is een presentatie te zien van Gordan Savicic die in 2011 de Stroom Invest ontving 1 september - deelname Museumnacht met thema ‘Haagse Helden’

Gedurende de duur van de tentoonstelling vindt onder de titel Stroom School een programma van rondleidingen, gesprekken en atelierbezoeken plaats.

[Persbericht]

Voor actuele informatie, zie stroom.nl