Nederasselt ligt aan de Maas, vlak onder Wijchen. Daar is een natuurgebiedje, Kadans. Nog maar kort geleden was dit een landgoed, en konden boeren in de omgeving er hun vee laten grazen. Sinds zeven jaar maakt een groep ‘natuurliefhebbers’ er de dienst uit. Ze krijgen subsidie van de gemeente Heumen en er zit ook particulier geld in, mensen kunnen donateur worden. De eerste taak van ‘de pioniers’ was het ‘achterstallig onderhoud onder handen te gaan nemen’.
Maar er is verzet: in de afgelopen jaren zijn afrasteringen vernield, is jonge aanplant uitgerukt en een kar met tweehonderd hooibalen in brand gestoken. Er hebben zwanen met gebroken nekken in de Molenwiel rondgedreven. Tijdens de paasdagen is de ooievaarspaal omgezaagd, met een kettingzaag, terwijl op crossmotoren werd rondgescheurd, om het gejank van de kettingzaag te maskeren. In alles wat ik erover lees, gaat mijn sympathie uit naar de boeren(zoons). Die natuurlijk nooit dieren hadden mogen doden, daarvoor dient minstens zand in de tanks van hun motoren te worden gestrooid. ‘Uniek’ moet het gebiedje zijn, er staan maar liefst knotwilgen, populieren en eiken, er groeit dotterbloem, watermunt en zegge, ook komen er veel soorten vogels voor en ‘de haas, maar ook vele reeën’. Op 17 maart, Nationale Boomfeestdag, een dag om bomen te planten, hebben de vrijwilligers nota bene ‘stevig gezaagd’. Ze doen ook aan ‘ongewenst kruid wieden’.
Koeien of schapen hadden de bomen niet omgeduwd, de planten niet vertrappeld en de reeën en hazen niet verjaagd. Natuurbescherming in Nederland: een groep ‘natuurliefhebbers’ die boeren en hun vee, waarschijnlijk zonder enig overleg, van grond verjaagt die ze al heel lang beheren: het gras wordt gevreten of gemaaid, sloten worden geschouwd. De ellende is dat ‘natuurliefhebbers’ overal mee wegkomen en zich, ironisch genoeg, nog grootgrondbezitteriger dan de grootgrondbezitters van weleer gaan gedragen. Alleen al bij het horen van de woorden ‘vrijwilligers’ en ‘natuur’ in één zin lopen me regelmatig de rillingen over de rug.