Van Niemöller begreep ik dat een overijverige eindredacteur - overigens zonder kwalijke bedoelingen - schuldig is aan het misverstand. Met als gevolg dat mijn pas verschenen boek Vienna-BeHa ‘merkwaardig’ wordt genoemd, wat het helemaal niet is. In het boek wordt verhaald hoe Scholte er, onder andere met behulp van de overijverige journalist René Zwaap, in slaagde de bomaanslag mediageniek te manipuleren tot een complot waarin behalve zes kunstenaars onder leiding van een ex-vriendin, de top der Amsterdamse justitie en politie, en de ‘joodse mafia’, ook Prins Bernhard zou figureren. Het is te hopen dat Scholte & Zwaap Vienna-BeHa tot op de letter uitpluizen. Na grondige lezing blijken kunst & politiek niet met elkaar van doen te hebben. Helaas pindakaas! Moge het boek een eerste aanzet zijn tot ontspanning. Ook voor Scholte. Het boek staat in haar geheel op Internet. Zwolle, KOOS DALSTRA