‘De samenwerking geldt voor de periode van een jaar, maar wordt mogelijk verlengd’, zei landbouwminister Daniel Constantin op 13 mei, na de ondertekeningsceremonie in het Patriarchale Paleis in Boekarest. Het ministerie doet naar eigen zeggen een beroep op de kerk omdat ‘er in elk dorp een priester aanwezig is die de mensen kan informeren’. In werkelijkheid weet iedereen: naar priesters wordt geluisterd, naar politici maakt men een lange neus.

De boodschap die de geestelijkheid moet overbrengen, is urgent. Met de laagste grondprijzen van Europa en een enorme voorraad vruchtbaar land is Roemenië een aantrekkelijke bestemming voor investeerders en agro-industriële ondernemingen. De kleine boerenbedrijven, die van oudsher het platteland bevolken, dreigen echter tussen wal en schip te vallen.

Om het landgrabbing door buitenlandse bedrijven (vanaf 2014 mogen ook niet-­Roemenen onbeperkt land kopen) en monopolies te beperken, wil de politiek mensen stimuleren hun land niet te verkopen of te verpachten, maar samen te voegen in genootschappen. Nationale en Europese fondsen moeten worden aangeschreven om een efficiëntere productie te bekostigen. Aan de kerk de taak om de boer op te gaan met deze hervormingsplannen.

‘Priesters kunnen informatie verschaffen, maar ik betwijfel of hun kennis van zaken groot genoeg is’, zegt Vasile Boghian, eigenaar van een bescheiden boerenbedrijf in Sulita. ‘De bureaucratie rondom de fondsen is enorm. Je hebt geld nodig om een aanvraag te doen, maar banken geven geen krediet. Daarnaast zijn er mensen die misbruik maken van de fondsen en ze aanwenden voor iets anders dan waarvoor ze bedoeld zijn.’

Ook de terughoudendheid van Roemeense boeren om zich te organiseren bemoeilijkt hun overlevingskansen. ‘Velen zien er het nut niet van in’, aldus Boghian. ‘De angst om de controle over hun eigendom te verliezen, is groot. Het feit dat tijdens het communisme al het land is afgepakt, speelt hierin zeker een rol.’

Het ministerie heeft laten weten dat de priesters geld noch scholing ontvangen voor hun diensten. ‘Priesters zijn als dorpsintellectuelen altijd al een vraagbaak geweest’, meldde Constantin Stoica namens de kerk. Ook benadrukte hij hun betrokkenheid. ‘We bidden voor regen als het droog is, of voor droogte als het te veel regent.’